Postępowania zakończone

2017-04-05

Opracowanie Studium Wykonalności, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połącz

Więcej

2016-05-25

Dostawa jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego przystosowanego do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z przyczepą transportową

Więcej

2017-04-05

Dialog techniczny - zintegrowany system informatyczny

Więcej
Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2015-12-31

Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Przebudowa nabrzeża w Porcie Trzebież w części dotyczącej nabrzeża MSPiR oznaczonej w załączonej dokumentacji jako A-B-C o długości ok. 46 m w basenie nr 3 + zabezpieczenie brzegu C-D

Więcej

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze postępowanie przetargowe jest w imieniu Zamawiajacego prowadzone przez Inwestora Zastępczego. Dokumentacja postępowania i wszelkie informacje znajdują się od dnia ogłoszenia tj. 17.11.2015 na jego stronie internetowej tj. http://www.eko-inwest.com.pl/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP pod nr 167445

Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2015-12-10

Sukcesywan dostawa 1400 ton oleju napędowego (paliwo żeglugowe bezakcyzowe) typu MGO do silników okrętowych kategorii F-DMA

Więcej
Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2015-10-20

Dostawa 12 szt. respiratorów wraz z zestawem manekinów do ćwiczeń

Więcej

Na telefoniczną prośbę jednego z Wykonawców, Zamawiający zamieszcza w wersji edytowalnej Formularze zał. do siwz 

Ogłoszenie
Pliki do pobrania