Postępowania zakończone

2014-01-10

Remont zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ROV) stanowiącego wyposażenie statku Kapitan Poinc-zamówienie uzupełniające.

Więcej

2017-04-05

Dialog techniczny: Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

Więcej

2016-02-17

Dialog techniczny: Świadczenie usługi stałego administrowania i serwisowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania GRANT

Więcej