Postępowania zakończone

2017-05-31

Wykonanie remontu dla pierwszego odnowienia klasy statku m/s Sztorm typu SAR 3000, zgodnie z przepisami PRS

Więcej

UWAGA!  Zmiana terminu składania ofert na 20.03.2017 godz 11:00  - plik do pobrania nr 27

Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2017-04-05

Opracowanie Studium Wykonalności, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połącz

Więcej

2016-05-25

Dostawa jednego fabrycznie nowego skutera ratowniczego przystosowanego do ratowania życia ludzkiego na morzu wraz z przyczepą transportową

Więcej

2017-04-05

Dialog techniczny - zintegrowany system informatyczny

Więcej
Ogłoszenie
Pliki do pobrania