Wydarzenia

Uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego

2023-03-24

 

 

Dnia 24 marca 2023 roku na terenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie odbędzie się uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020 dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Służba SAR jako państwowa jednostka budżetowa jest odpowiedzialna za ratownictwo życia na morzu oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego. Uruchamiany pilotażowo system wykrywania skażeń środowiska morskiego ma za zadanie wzmocnić zdolności ratowników morskich w reagowaniu na różnego rodzaju incydenty związane z wystąpieniem zanieczyszczeń na wodach Morza Bałtyckiego poprzez integrację nadzoru przy współpracy między przedstawicielami nauki, administracji, służb i organizacjami sektora gospodarki morskiej.

Zadaniami jakie były realizowane w powyższym projekcie to:

 1. Budowa, integracja i utrzymywanie pilotażowego systemu, w tym zakup detektorów skażeń.

W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • 12 szt. przenośnych analizatorów oleju w wodzie Turner Design TD-560, wraz
  z walizkami transportowymi i akcesoriami do wykonywania pomiarów stężenia olejów lżejszych niż woda;
 • 12 szt. Przenośnych detektorów wielogazowych Honeywell MultiRAE Lite, które wyposażone zostały w 5 czujników umożliwiających wykrywanie stężenia: Lotnych Związków Organicznych (przydatne do wykrywania oparów substancji ropopochodnych), amoniaku NH3, tlenku węgla CO, Chloru Cl2, gazów palnych (czujnik dolnej granicy wybuchowości metanu);
 • 5 szt. Modemów radiowych RAELink 3 przeznaczonych do współpracy
  z czujnikiem MultiRAE lite;
 • 4 szt. Modemów radiowych RAELink Mesh do odbierania danych z czujnika MultiRAE z odległości do 3 km;
 • 1 szt. Modułu do kalibracji czujników gazowych Auto RAE2;
 • 12 szt. Komputerów przenośnych.
 1. Zakup urządzeń do odczytu i eksportu danych oraz urządzenia do magazynowania
  i archiwizowania danych zebranych przez czujniki,
 2. Opracowanie wewnętrznych procedur systemu wykrywania skażeń wody, systemu skażeń powietrza oraz systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki Wojennej.

Projekt ten był realizowany przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w latach 2020-2023, a jego wartość to: 1 487 932,13 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło: 845 865,63 zł.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Zwiedzanie Kpt. Poinca

2022-06-08

W związku z obchodami 20 lecia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Świętem Ratownika Morskiego udostępniona do zwiedzania zostanie nasza flagowa jednostka - wielozadaniowy statek ratowniczy Kapitan Poinc. Na pokład Kpt. Poinca będzie można wejść "suchą stopą" w niedzielę 12 czerwca 2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Nasza jednostka będzie cumowała przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni (w miejscu stałego postoju Daru Młodzieży - na przeciwko Akwarium Gdyńskiego).
 
Serdecznie zapraszamy !!!
Pożegnanie

2021-10-29

Dzisiaj 29 października 2021 r. pożegnaliśmy przechodzącego na emeryturę - żywą legendę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - Zastępce Dyrektora ds. Operacyjnych kpt. ż. w. Janusza Maziarza. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk nadał mu odznakę honorową „Zasłużony Pracownik Morza” w zamian za nieoceniony wkład w rozwój ratownictwa morskiego w Polsce. W imieniu Ministra odznakę zasłużonemu wręczył Dyrektor Służby SAR Sebastian Kluska.
Ryzyko znoszenia obiektów pływających z ludźmi w głąb morza

2021-06-21

Mijający weekend był dla nas naprawdę pracowity, nasi ratownicy na całym wybrzeżu udzielali pomocy 23 razy, z czego w samą niedzielę 18 razy. Główną przyczyną naszych interwencji było ratowanie z opresji niesfornych plażowiczów na sprzęcie rekreacyjnym. Apelujemy do plażowiczów, aby z racji na występujące wiatry z kierunków południowych uważali na siebie !!! Ten, a nie inny kierunek występowania wiatrów powoduje powstawanie niebezpieczeństwa zdryfowania w głąb morza materacy, pontonów, dmuchanych zabawek, kajaków i innych obiektów pływających oraz osób, a zwłaszcza dzieci korzystających z tych zabawek.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Narodowe Święto Niepodległości

2020-11-11

Życzenia Dyrektora Służby SAR z okazji Święta Niepodległości 11 listopada:
 
Pracownikom obecnym i byłym z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz wszystkim ludziom morza z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, siły i nadziei na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości! Niech żyje Polska! Niech żyje Niepodległa!