Postępowania zakończone

2021-08-15

Rozeznanie rynku - dostawa kombinezonów ochronnych

More

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku przeprowadzanym na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kombinezonów ochronnych dla ratowników SAR.

Announcement
Files to download

2023-06-09

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

More
Announcement
Files to download

2023-06-09

Dostawa artykułów biurowych oraz przygotowanie i wydruk tablicy informacyjnej w formacie A3

More

Uwaga: zamówienie zostało anulowane

Announcement
Files to download

2023-06-09

Dostawa sprzętów biurowych i konferencyjnych

More

Uwaga: zamówienie zostało anulowane

Announcement
Files to download

2023-06-09

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

More

2023-06-09

Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

More

 

UWAGA:    ODDALENIE ODWOŁANIE, SKUTECZNOŚĆ UNIEWAŻNIENIA 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi faktu unieważnienia postępowania oraz dalszych losów przetargu, zamawiający informuje, że wszelkie informacje na ten temat zamieści na stronach internetowych po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu odwoławczym dotyczącym czynności unieważnienia przetargu

 

portal zakupowy

https://sar.ezamawiajacy.pl/pn/sar/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList  

Dokument JEDZ/ESPD w formacie xml zamieszczono na portalu zakupowym. 

 

Announcement
Files to download