Postępowania zakończone

2015-07-10

Podczyszczenia Basenu Północnego portu w Świnoujściu wzdłuż nabrzeży nr 10 i 11 w celu przywrócenia prawidłowej głębokości oraz likwidacja przegłębień we wskazanych miejscach przy nabrzeżu nr 13

Więcej

Zamawiający informuje, że w dniu 19.06.2015 r. otrzymał od Urzędu Morskiego w Szczecinie plan barymetryczny w formacie XYZ. Z przyczyn technicznych na chwilę obecną nie jest możliwe umieszczenie tego pliku na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawców zainteresowanych prosimy o przesłanie informacji na adres zam.pub@sar.gov.pl , plan zostanie przesłany elektronicznie a w przypadku pokonania barier technicznych również zamieszczony na stronie internetowej. [zamieszczono:19.06.2015]

Ogłoszenie
Pliki do pobrania