Archiwum wiadomosci

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

2023-05-19

STATYSTYKA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ MSPIR w I KWARTALE 2023 r.

2023-04-17

L.P. 

INFORMACJA 

DANE LICZBOWE 

1. 

Akcje ratownicze 

 

1.1 

Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu 

10

1.2 

Ewakuacje medyczne 

4

1.3 

Akcje ratowania mienia

3

1.4 

Akcje zwalczania rozlewów 

4

Ilość osób, którym udzielono pomocy - ogółem 

13

Ilość osób uratowanych, które były w zagrożeniu życia na morzu 

8

2. 

Akcje wyjaśniające 

17

2.1 

Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR 

1

2.2 

Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR 

1

2.3 

Fałszywe alarmy GMDSS 

6

Akcje statków ratowniczych MSPiR 

17

Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR 

11

Akcje statków przeciwrozlewowych 

0

5. 

Udział jednostek w akcjach ratowniczych - z miejsc bazowania 

5.1 

Tolkmicko 

1

5.2 

Sztutowo 

 

5.3 

Świbno 

3

5.4 

Górki Zachodnie 

 

5.5 

Gdynia 

4

5.6 

Hel 

3

5.7 

Władysławowo 

2

5.8 

Łeba 

 

5.9 

Ustka 

5

5.10 

Darłowo 

2

5.11 

Kołobrzeg 

5

5.12 

Dziwnów 

 

5.13 

Świnoujście 

2

5.14 

Trzebież 

1

6. 

Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych 

6.1 

MW RP

2 (ŚMIGŁOWCE-2 / OKRĘTY-
0/SAMOLOT-0)

6.2 

MO SG 

3

6.3 

PSP 

5

6.4 

POLICJA 

6

6.5 

WOPR 

3

6.6 

PRM(Karetki Pogotowia) 

9

6.7 

ARCC Warszawa 

7

6.8 

ODOR -COM 

2

6.9 

Inne jednostki we współdziałaniu 

MRCC MADRID, JAPAN COAST GUARD, KPT GDAŃSK, GARMIN IERCC, TOPR, JRCC CABO VERDE, MRCC DELGADA, MRCC DAKAR , KOŁ-151, SEEADLER, ZHP, RCC TIRANA, RCC WENEZUELA, MRCC BREMEN,PRR, ŚWI-47, BALTIVIA, MRCC GRIS NEZ, UK MRCC, 112, KPT SZCZECIN, MRCC KALININGRAD, KPT GDYNIA

Opracował: Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych kpt.ż.w. Jerzy Kiszczak

Uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego

2023-03-24

 

 

Dnia 24 marca 2023 roku na terenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie odbędzie się uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020 dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Służba SAR jako państwowa jednostka budżetowa jest odpowiedzialna za ratownictwo życia na morzu oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego. Uruchamiany pilotażowo system wykrywania skażeń środowiska morskiego ma za zadanie wzmocnić zdolności ratowników morskich w reagowaniu na różnego rodzaju incydenty związane z wystąpieniem zanieczyszczeń na wodach Morza Bałtyckiego poprzez integrację nadzoru przy współpracy między przedstawicielami nauki, administracji, służb i organizacjami sektora gospodarki morskiej.

Zadaniami jakie były realizowane w powyższym projekcie to:

 1. Budowa, integracja i utrzymywanie pilotażowego systemu, w tym zakup detektorów skażeń.

W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • 12 szt. przenośnych analizatorów oleju w wodzie Turner Design TD-560, wraz
  z walizkami transportowymi i akcesoriami do wykonywania pomiarów stężenia olejów lżejszych niż woda;
 • 12 szt. Przenośnych detektorów wielogazowych Honeywell MultiRAE Lite, które wyposażone zostały w 5 czujników umożliwiających wykrywanie stężenia: Lotnych Związków Organicznych (przydatne do wykrywania oparów substancji ropopochodnych), amoniaku NH3, tlenku węgla CO, Chloru Cl2, gazów palnych (czujnik dolnej granicy wybuchowości metanu);
 • 5 szt. Modemów radiowych RAELink 3 przeznaczonych do współpracy
  z czujnikiem MultiRAE lite;
 • 4 szt. Modemów radiowych RAELink Mesh do odbierania danych z czujnika MultiRAE z odległości do 3 km;
 • 1 szt. Modułu do kalibracji czujników gazowych Auto RAE2;
 • 12 szt. Komputerów przenośnych.
 1. Zakup urządzeń do odczytu i eksportu danych oraz urządzenia do magazynowania
  i archiwizowania danych zebranych przez czujniki,
 2. Opracowanie wewnętrznych procedur systemu wykrywania skażeń wody, systemu skażeń powietrza oraz systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki Wojennej.

Projekt ten był realizowany przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w latach 2020-2023, a jego wartość to: 1 487 932,13 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło: 845 865,63 zł.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

STATYSTYKA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ MSPIR w 2022 r.

2023-02-03

L.P. 

INFORMACJA 

DANE LICZBOWE 

1. 

Akcje ratownicze 

352

1.1 

Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu 

172

1.2 

Ewakuacje medyczne 

21

1.3 

Inne akcje (RM, AR) 

50

1.4 

Akcje zwalczania rozlewów 

19

Ilość osób, którym udzielono pomocy - ogółem 

282

Ilość osób uratowanych, które były w zagrożeniu życia na morzu 

139

2. 

Akcje wyjaśniające 

90

2.1 

Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR 

2.2 

Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR 

28

2.3 

Fałszywe alarmy GMDSS 

26

Akcje statków ratowniczych MSPiR 

157

Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR 

217

Akcje statków przeciwrozlewowych 

1

5. 

Udział jednostek w akcjach ratowniczych - z miejsc bazowania 

5.1 

Tolkmicko 

6

5.2 

Sztutowo 

15

5.3 

Świbno 

28

5.4 

Górki Zachodnie 

16

5.5 

Gdynia 

25

5.6 

Hel 

18

5.7 

Władysławowo 

57

5.8 

Łeba 

36

5.9 

Ustka 

27

5.10 

Darłowo 

30

5.11 

Kołobrzeg 

53

5.12 

Dziwnów 

26

5.13 

Świnoujście 

16

5.14 

Trzebież 

17

6. 

Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych 

6.1 

MW RP

27 (ŚMIGŁOWCE-26 / OKRĘTY-
0/SAMOLOT-1)

6.2 

MO SG 

13

6.3 

PSP 

70

6.4 

POLICJA 

46

6.5 

WOPR 

65

6.6 

PRM(Karetki Pogotowia) 

38

6.7 

ARCC Warszawa 

16

6.8 

ODOR -COM 

27

6.9 

Inne jednostki we współdziałaniu 

UST-204, WŁA-116, SG-111, SG 211, SG-112, SG 213, SG 215, ARCC, PRR, UK COASTGUARD, JRCC PIRAEUS, JRCC SWEDEN, ŚM RAT SZWEDZKI, SAMOLOT SZWEDZKI, JRCC DENMARK, WILSON CADIZ, PRR, STENA VISION, WILSON HERON, ALSTER, KPT GDAŃSK, VTS ZATOKA, PETROBALTIC, ARKUN, LPR, JRCC DEN HELDER, PZŻ, RCC MALTA, BUMER, JAS-57, PILOT62, MRCC KALININGRAD, SYLUR,OCEANOGRAF, UK MRCC, SALMA FIKIRA LTD, NOSOROŻEC 01, NOSOROŻEC 02, KONTROLER, TORUŃ, DZI-94, 999, ŁODKA STEFAN, MRCC KLAJPEDA, MRCC TURKU, MRCC FRANCJA, MRCC PORTUGALIA, IT MRCC, MRCC MADRID, MRCC NORWAY, MRCC KALININGRAD, JRCC LARNACA, UK JRCC, MRCC CAPO VERDE

Opracował: Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych kpt.ż.w. Jerzy Kiszczak

OFICER WACHTOWY na statkach o pojemności brutto 500 I POW.

2023-01-26

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów do pracy na morskich statkach ratowniczych na stanowisko:  OFICER WACHTOWY  na statkach o pojemności brutto  500 I POW.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania dyplomu : Oficera Wachtowego  na statkach o pojemności brutto  500 i pow.
 • posiadania aktualnych kwalifikacji dla członków załóg statków morskich
 • posiadania świadectwa Starszego Ratownika
 • doświadczenia w pracy na stanowisku Oficera Wachtowego

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w  oparciu o umowę o pracę
 • praca w systemie zmianowym (członkowie załóg statków ratowniczych pozostają na statku w każdym miesiącu pracy 15 dni bez przerwy, pozostałe 15 dni są dniami wolnymi od pracy)

Dokumenty aplikacyjne

 • CV,
 •  list motywacyjny
 • skan dyplomu Oficera Wachtowego na statkach o pojemności brutto  500 i pow.
 •  oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, w celu realizacji obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych"

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać do Działu Kadr Morskich na adres: rekrutacja@sar.gov.pl  ,

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami