Postępowania zakończone

2022-01-22

Dostawa statku wielozadaniowego

Więcej

W związku z przygotowywaną inwestycją: dostawa statku wielozadaniowego, zapraszamy na spotkanie: 04.12.2019 r  zainteresowane podmioty. Zaproszenie zamieszczono poniżej 

Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2020-01-03

Dostawa energii elektrycznej w podziale na zadania

Więcej

UWAGA:  z uwagi na zgłoszony przez wykonawcę problem techniczny zwiazany z złożeniem oferty przez portal - termin składania ofert przesunięto na dzień 14.11,2019r, godzina bez zmian. Problem techniczny został usunięty.

Uwaga: NOWY FORMULARZ - ZAŁ. DO OFERTY (6.11.2019 r)

W związku z wniesieniem zapytania, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.11.2019r

Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2019-08-26

Dostawa łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej.

Więcej

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert, nowy termin: 19.08.2019 r

Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania ofert, zgodnie z treścią sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego poniżej.

Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2019-03-26

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz MSPiR.

Więcej

UWAGA! W związku z otrzymaną od Wykonawcy informacją dotyczącą trudności występujących przy wpisywaniu w formularzu do składania ofert numeru ogłoszenia informujemy, że po wybraniu jako rodzaju identyfikatora postępowania numeru TED, NALEŻY WPISAĆ: nr TED 2019/S 008-014477, nr referencyjny NZ-ET/II/01/19.

Ogłoszenie
Pliki do pobrania