Postępowania umorzone

2023-09-27

Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

More

Postępowanie zamieszczone 05.07.2019r, unieważnione.

Announcement
Files to download

2015-08-13

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

More

2015-03-19

Dostawa 2 szt. łodzi roboczych przystosowanych do prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych

More

UWAGA: Zamawiający omyłkowo zamieścił przy niniejszym postępowaniu sprostowanie do ogłoszenia z dnia 01.04.2015r dot. postępowania NZ/ER/II/PN/10/15 (zautomatyzowany system Poinc), tj dotyczący innego postępowania. W dniu dziejszym tj. 02.04.2015r, umieszczono prawiłdowe sprostowanie ogłoszenia.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - na 27.04.2015r. (zgodnie z treścią ogłoszenia). 

 

Announcement
Files to download

2023-09-27

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchi wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

More

UWAGA:  Zamawiający informuje, iż w dniu 03.04. 2015r ponownie przesłał do publikacji sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie merytorycznym dot. nowej treści zbieznym z sprostowaniem z 01.04.2015r. Konieczność powtórnego przesłania ogłoszenia wynikało z omyłki formalnej w procedurze pierwotnego sprostowania. Poniżej zamieszczono treść nowego ogłoszenia o sprostowaniu z dnia 03.04.2015r, które zostało przesłane do publikacji w DUUE, oraz zmianę treści SIWZ zgodnie z treścią sprostowania ogłoszenia

 

Announcement
Files to download