Postępowania umorzone

2022-01-22

Dostawa: Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych miejscowościach

More

2017-08-20

TEST 1 -Nazwa postepowania.

More

.test 1 - znak postepowania

Announcement
Files to download

2010-06-14

Dostawa: Postępowanie na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy terenowej dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

More

2008-11-28

Dostawy: Dostawa fabrycznie nowych 8 kompletów półautomatycznych defibrylatorów dwufazowych (AED) i jednego defibrylatora w wersji szkoleniowej dla morskich statków ratowniczych

More

2008-12-11

Dostawy: Dostawa oleju napędowego typu MGO na statki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

More

2008-11-13

Dostawy: Dostawa 8 kompletów półautomatycznych defibrylatorów dwufazowych.

More