Wydarzenia

Ćwiczenia Patrol – 18

2018-10-15

            W dniach od 16 do 18 października, na trenie Polski, odbędzie się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18.

W ćwiczeniu oprócz ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa będzie również uczestniczyć 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych będzie 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu – 18 prowadzone będą działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły Zbrojne do udziału w Patrolu – 18 skierowały między innymi personel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz kompanię chemiczną ze składu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję Kierownika ćwiczenia pełnić będzie Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach sprawdzenia KSWSiA przewidziano między innymi epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa (16 października, godzina 10.00, stacja Warszawa Praga, od ul. Golędzinowskiej), wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie (17 października, godzina 11.00) czy próby nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją (17 października, 14.00, Warszawa, Terminal LS Airport Services S.A., ul. Wirażowa 35).

Akredytacje przedstawicieli mediów na obserwację przebiegu ćwiczenia w ww. lokalizacjach prowadzą:

  • epizod w Porcie Dziwnów: oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kpt. Grzegorz Lewandowski, tel. 509 598 859, 261 242 080, e-mail: rzecznikprasowy8fow@wp.pl
  • epizody na stacji Warszawa Praga oraz na Terminalu Cargo: rzecznik  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr por. Czesław Cichy, tel. 65 991 292, e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej oraz nazwę redakcji należy przesyłać do 15 października, do godziny 14.00.

Szczegółowych informacji nt. przebiegu ćwiczenia udziela ppłk Jarosław Czepiel z  Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, nr tel. 727 015 030.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy

Ćwiczenia Balex Delta 2018

2018-08-27

W dniach od 27 do 30 Sierpnia 2018 r. wielozadaniowy statek ratowniczy „Kapitan Poinc” wraz z załogą wziął udział w ćwiczeniu Balex Delta 2018 - największych międzynarodowych ćwiczeniach w zwalczaniu zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego jakie organizowane są na akwenie Morza Bałtyckiego. Na pokładzie obecni byli również przedstawiciele Działu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu Służby SAR: Marek Reszko i Maciej Grzonka oraz wyznaczone osoby z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na zaproszenie organizatorów w ćwiczeniach Balex Delta 2018 uczestniczył także Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Maciej Zawadzki.

Gospodarzem bieżącej edycji tych ćwiczeń była Szwecja, a przeprowadzono je w okolicach portu w Karlskronie. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE, tegoroczne ćwiczenia charakteryzowały się dużym rozmachem oraz rozbudowanym scenariuszem, który oprócz sprawdzenia procedur usuwania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody zawierał również elementy związane z unieszkodliwianiem awarii przewożonych drogą morską kontenerów zawierających niebezpieczne chemikalia, oraz udzielaniem pomocy załodze statku na której znajdował się uszkodzony ładunek.

Warto zaznaczyć, że Służba SAR była jednym z partnerów projektu organizacji tych ćwiczeń, dzięki czemu możliwe było pozyskanie tak dużego dofinansowania ze środków unijnych.

W trakcie ćwiczeń organizatorzy wysypali do morza 40 000 litrów popcornu który miał symulować olej dryfujący na powierzchni wody. Część z tej ilości udało zebrać się w sprzęt specjalistyczny jaki wystawiła na wodę załoga „Kapitana Poinca” w trakcie prowadzenia operacji zbierania zanieczyszczeń – co można zaobserwować na załączonych zdjęciach.

fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Maciej Grzonka
Dział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu
Nowe skutery ratownicze

2018-08-16

W dniach 14 i 16 sierpnia 2018 roku Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa odebrała pierwsze trzy skutery ratownicze typu Rescuerunner z siedmiu dotychczas zamówionych wraz z przyczepkami transportowymi.

Pierwsze trzy skutery tego typu, które zostały przekazane Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa będą stacjonować w Brzegowych Stacjach Ratowniczych w Ustce, Darłowie i Kołobrzegu. Pozostałe cztery dotrą do ratowników morskich na pozostałych Stacjach Ratowniczych w późniejszym czasie.

Skutery te będą przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza Bałtyckiego, z wyłączeniem okresów zlodzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji ratowniczej lub zespołu ratowniczego na samochodzie terenowym.

Rescuerunner jest jednostką zaprojektowaną w Szwecji przez doświadczonych operatorów morskich, którzy sami niejednokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczych pomagając osobom będącym w niebezpieczeństwie. Skuter ten jest tak skonstruowany, aby operować w najtrudniejszych warunkach zarówno w linii brzegowej jak i na otwartym morzu. Jedną z jego wielu zalet jest możliwość szybkiej wymiany części kadłuba pływaka w przypadku znacznego jego uszkodzenia.

Jeden lub dwóch operatorów Rescuerunnera w trakcie prowadzonych działań ratowniczych może szybko i łatwo podjąć na pokład ludzi, niezależnie od faktu, czy są oni przytomni, czy też nieprzytomni.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa do dnia dzisiejszego użytkuje już jedną jednostkę tego typu. Została ona zakupiona w roku 2016 i jest eksploatowana przez Brzegową Stacje Ratowniczą w Łebie.

fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Wspólne ćwiczenia przeciwrozlewowe z Lotos Petrobaltic

2018-08-02

Dnia 02.08.2018 roku wielozdaniowy statek ratowniczy M/s "Kpt. Poinc" wziął udział w ćwiczeniach akcji likwidacji rozlewu substancji ropopochodnych , które przeprowadzono wspólnie z firmą Lotos Petrobaltic w pobliżu platformy eksploatacyjnej zlokalizowanej na polu wydobywczym „B8” – ok. 80 km na północ od Władysławowa. Ćwiczenia takie przeprowadzane są wspólnie co roku, aby przećwiczyć procedury alarmowania na wypadek poważnego incydentu na instalacjach offshorowych eksploatowanych przez firmę Lotos Petrobaltic oraz aby doskonalić współdziałanie pomiędzy jednostkami Służby SAR wraz ze statkami zajmującymi się obsługą platform wydobywczych. W tym roku wspólnie z M/s "Kapitan Poinc" ćwiczyła załoga statku „Bazalt” – w trakcie ćwiczeń wydano odcinek zapory przeciwolejowej o długości 250 m oraz przygotowano do użycia i opuszczono na wodę zbieracze olejowe dużej wydajności. Dodatkowym elementem, który pojawił się w scenariuszu tegorocznych ćwiczeń było użycie prototypowego zestawu do zbierania zanieczyszczeń przy użyciu sorbentów biodegradowalnych „BioBind”, który opracowany został przez Uniwersytet w Rostocku oraz Akademię Morską w Szczecinie. Statek ratowniczy M/s „Kapitan Poinc” brał udział w demonstracji tego systemu pod koniec czerwca br., które miało miejsce w Świnoujściu oraz Szczecinie. W ćwiczeniach brali również udział naukowcy z Rostocka i Szczecina, którzy ponownie prezentowali działanie opracowanego przez siebie systemu, tym razem pod kątem możliwości jego wykorzystania przez firmę Lotos Petrobaltic.

fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Maciej Grzonka
Dział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu
Odejście na emeryturę

2018-07-17

W dniu 11.07.2018 roku na emeryturę odszedł Pan Janusz Zieliński, który przez wszystkie lata swojej służby był ratownikiem morskim w Brzegowej Stacji Ratowniczej we Władysławowie. 17.07.2018 roku Pan Janusz został pożegnany przez kolegów ze Stacji Ratownictwa Morskiego, którzy podziękowali mu za okazywaną pomoc i doświadczenie przekazane młodszym pokoleniom ratowników. Pan Janusz niejednokrotnie w trakcie akcji ratowniczych na morzu wykazywał się siłą, odwagą i hartem ducha. Dziękujemy Panu za wszystkie lata ofiarnej służby na rzecz słusznej sprawy, jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi na morzu i Życzymy, aby na emeryturze spełnił Pan wszystkie Swoje plany, które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz aby każdy dzień, był dla Pana bardziej wyjątkowy niż ten poprzedni.

fot. Załoga BSR Władysławowo

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR