Wydarzenia

Ćwiczenia medyczne

2018-10-19

W dniach 19 oraz 20 października odbyły się ćwiczenia ratownicze z udziałem m.in. Brzegowych Stacji Ratowniczych ze Świbna i Sztutowa oraz statków ratowniczych Wiatr i Kapitan Poinc. Oprócz ratowników morskich, w zmaganiach brali również udział studenci ratownictwa medycznego I i II roku z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, instruktorzy ratownictwa pola walki oraz lekarze instruktorzy ze Śląska. Łącznie w przedsięwzięciu wzięło udział 60 osób.

W piątek w Sztutowie odbyły się zajęcia teoretyczne, w trakcie których ratownicy morscy mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami opatrunków uciskowych i staz taktycznych. Przećwiczono również elementy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na lądzie.

Następnego dnia ratownicy spotkali się w Świbnie, by wspólnie rozpocząć część praktyczną ćwiczeń i wyruszyć na wody Zatoki Gdańskiej. Na początku łodzie ratownicze trenowały wraz z m/s Wiatr podchodzenie do statku w ruchu, przekazywanie poszkodowanych na inną jednostkę, poszukiwanie tratwy ratunkowej, następnie łodzie hybrydowe i statek ratowniczy m/s Wiatr udały się do m/s "Kapitan Poinc", aby z jego pokładu przeprowadzić masową ewakuacje poszkodowanych i przetransportować na brzeg do mobilnego punktu koordynacyjnego, w którym udzielano dalszej niezbędnej pomocy.

Po wykonaniu powierzonych zadań ratownicy morscy wraz ze studentami i instruktorami udali się do Stacji Ratownictwa Morskiego w Świbnie, gdzie podsumowano przebieg ćwiczeń.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności do współdziałania podczas masowych ewakuacji ze statków w niebezpieczeństwie na morzu. W zorganizowanych manewrach chodziło przede wszystkim o praktyczne przećwiczenie prowadzenia akcji ratowniczych z naciskiem na udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym osobom.

W części praktycznej na Zatoce Gdańskiej udział wziął Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Pan Maciej Zawadzki.

fot. Rafał Goeck i Jacek Speth

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Odejście na emeryturę

2018-10-12

W dniu 12.10.2018 roku na emeryturę odszedł Pan Zdzisław Jastrzębski.

Po latach pracy na statkach handlowych w Polskich Liniach Oceanicznych w 1997 roku zatrudnił się w załogach pływających Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Uczestniczył w końcowej fazie budowy i próbach statecznościowych oraz morskich pierwszego ze statków typu SAR 1500, czyli m/s „Cyklon”. Przez kilka miesięcy był członkiem pierwszej załogi tego statku.

W 1998 roku przeszedł do pracy w Dziale Techniki i Zaopatrzenia, w którym pracował przez ostatnie 20 lat na stanowisku „Specjalisty Technicznego ds. morskich”. Prowadził od strony technicznej nadzór nad łodziami, samochodami i żurawikami eksploatowanymi w naszych Brzegowych Stacjach Ratowniczych oraz statkami m/s „Czesław II” i dwoma typu SAR 3000 tj. m/s „Pasat” i m/s „Orkan”. Przez wiele lat sprawował w MSPiR funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Dziękujemy Panu za wszystkie lata ofiarnej pracy na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Życzymy, aby na emeryturze spełnił Pan wszystkie Swoje plany, które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz aby każdy dzień, był dla Pana bardziej wyjątkowy niż ten poprzedni.

fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

 

Opracował:
Mirosław Tarkowski
Dział Techniczno - Inwestycyjny
Ćwiczenia Patrol – 18

2018-10-15

            W dniach od 16 do 18 października, na trenie Polski, odbędzie się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18.

W ćwiczeniu oprócz ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa będzie również uczestniczyć 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych będzie 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu – 18 prowadzone będą działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły Zbrojne do udziału w Patrolu – 18 skierowały między innymi personel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz kompanię chemiczną ze składu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję Kierownika ćwiczenia pełnić będzie Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach sprawdzenia KSWSiA przewidziano między innymi epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa (16 października, godzina 10.00, stacja Warszawa Praga, od ul. Golędzinowskiej), wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie (17 października, godzina 11.00) czy próby nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją (17 października, 14.00, Warszawa, Terminal LS Airport Services S.A., ul. Wirażowa 35).

Akredytacje przedstawicieli mediów na obserwację przebiegu ćwiczenia w ww. lokalizacjach prowadzą:

  • epizod w Porcie Dziwnów: oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kpt. Grzegorz Lewandowski, tel. 509 598 859, 261 242 080, e-mail: rzecznikprasowy8fow@wp.pl
  • epizody na stacji Warszawa Praga oraz na Terminalu Cargo: rzecznik  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr por. Czesław Cichy, tel. 65 991 292, e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej oraz nazwę redakcji należy przesyłać do 15 października, do godziny 14.00.

Szczegółowych informacji nt. przebiegu ćwiczenia udziela ppłk Jarosław Czepiel z  Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, nr tel. 727 015 030.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy

Ćwiczenia Balex Delta 2018

2018-08-27

W dniach od 27 do 30 Sierpnia 2018 r. wielozadaniowy statek ratowniczy „Kapitan Poinc” wraz z załogą wziął udział w ćwiczeniu Balex Delta 2018 - największych międzynarodowych ćwiczeniach w zwalczaniu zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego jakie organizowane są na akwenie Morza Bałtyckiego. Na pokładzie obecni byli również przedstawiciele Działu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu Służby SAR: Marek Reszko i Maciej Grzonka oraz wyznaczone osoby z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na zaproszenie organizatorów w ćwiczeniach Balex Delta 2018 uczestniczył także Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Maciej Zawadzki.

Gospodarzem bieżącej edycji tych ćwiczeń była Szwecja, a przeprowadzono je w okolicach portu w Karlskronie. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE, tegoroczne ćwiczenia charakteryzowały się dużym rozmachem oraz rozbudowanym scenariuszem, który oprócz sprawdzenia procedur usuwania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody zawierał również elementy związane z unieszkodliwianiem awarii przewożonych drogą morską kontenerów zawierających niebezpieczne chemikalia, oraz udzielaniem pomocy załodze statku na której znajdował się uszkodzony ładunek.

Warto zaznaczyć, że Służba SAR była jednym z partnerów projektu organizacji tych ćwiczeń, dzięki czemu możliwe było pozyskanie tak dużego dofinansowania ze środków unijnych.

W trakcie ćwiczeń organizatorzy wysypali do morza 40 000 litrów popcornu który miał symulować olej dryfujący na powierzchni wody. Część z tej ilości udało zebrać się w sprzęt specjalistyczny jaki wystawiła na wodę załoga „Kapitana Poinca” w trakcie prowadzenia operacji zbierania zanieczyszczeń – co można zaobserwować na załączonych zdjęciach.

fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Maciej Grzonka
Dział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu
Nowe skutery ratownicze

2018-08-16

W dniach 14 i 16 sierpnia 2018 roku Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa odebrała pierwsze trzy skutery ratownicze typu Rescuerunner z siedmiu dotychczas zamówionych wraz z przyczepkami transportowymi.

Pierwsze trzy skutery tego typu, które zostały przekazane Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa będą stacjonować w Brzegowych Stacjach Ratowniczych w Ustce, Darłowie i Kołobrzegu. Pozostałe cztery dotrą do ratowników morskich na pozostałych Stacjach Ratowniczych w późniejszym czasie.

Skutery te będą przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza Bałtyckiego, z wyłączeniem okresów zlodzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji ratowniczej lub zespołu ratowniczego na samochodzie terenowym.

Rescuerunner jest jednostką zaprojektowaną w Szwecji przez doświadczonych operatorów morskich, którzy sami niejednokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczych pomagając osobom będącym w niebezpieczeństwie. Skuter ten jest tak skonstruowany, aby operować w najtrudniejszych warunkach zarówno w linii brzegowej jak i na otwartym morzu. Jedną z jego wielu zalet jest możliwość szybkiej wymiany części kadłuba pływaka w przypadku znacznego jego uszkodzenia.

Jeden lub dwóch operatorów Rescuerunnera w trakcie prowadzonych działań ratowniczych może szybko i łatwo podjąć na pokład ludzi, niezależnie od faktu, czy są oni przytomni, czy też nieprzytomni.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa do dnia dzisiejszego użytkuje już jedną jednostkę tego typu. Została ona zakupiona w roku 2016 i jest eksploatowana przez Brzegową Stacje Ratowniczą w Łebie.

fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR