Wydarzenia

Uroczystość odbioru skuterów ratownictwa morskiego

2018-11-19

W dniu 19 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowych skuterów wodnych przeznaczonych do działań związanych bezpośrednio z ratownictwem morskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zakupiła siedem jednostek typu RescueRunner za kwotę 1.229.902,65 PLN. Wcześniej w 2016 roku Służba SAR otrzymała jedną jednostkę tego rodzaju do testowania i po pozytywnej opinii użytkujących ją ratowników morskich z Łeby kierownictwo Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z dyrektorem Maciejem Zawadzkim na czele podjęło decyzję o zakupie skuterów na wszystkie pozostałe Brzegowe Stacje Ratownicze.

Skutery te są przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu w całorocznych warunkach panujących na Morzu Bałtyckim, z wyłączeniem okresów zlodzenia.

Rescuerunner jest jednostką zaprojektowaną w Szwecji i użytkowaną przez służby ratownicze na wszystkich kontynentach. W procesie tworzenia tego typu skuterów wodnych uczestniczyli ratownicy morscy ze Szwedzkiego Towarzystwa Ratownictwa Morskiego (Swedish Sea Rescue Society – SSRS).

Do jego zalet można zaliczyć:

 • Szybkość w dotarciu na miejsce zdarzenia (maks. do 35 węzłów)
 • Zdolność do pływania na akwenach niedostępnych dla łodzi ratowniczych
 • Modułowa zabudowa /kadłub + zespół napędowy/
 • Wysoko odporny kadłub (wymienny) na uderzenia /kadłub wielokomorowy/
 • Bardzo prosta naprawa
 • Lekki mobilny środek Ratowniczy
 • Łatwy do odwrócenia i ponownego uruchomienia (jednostka napędowa automatycznie jest wyłączana) po przewróceniu

W uroczystości przekazania i poświęcenia siedmiu skuterów do ratownictwa morskiego poza pracownikami i dyrekcją Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wzięli udział:

 • ojciec Edward Pracz - Duszpasterz Ludzi Morza
 • kpt. ż.w. Włodzimierz Kotuniak - Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
 • kmdr. Mirosław Jurkowlaniec - Dowódca 3 Flotylli Okrętów
 • kmdr. Patryk Zieliński - Centrum Operacji Morskich
 • kmdr pil. Roman Tański - Szef Szkolenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
 • insp. Robert Leksycki - Komendant Miejski Policji w Gdyni
 • st. kpt. Marcin Nowak - Komendant Miejski PSP w Gdyni
 • dr inż. kpt ż.w. Przemysław Wilczyński - Prodziekan ds. Morskich - Uniwersytet Morski Gdynia
 • Generał Związku Piłsudczyków Władysław Śliwa - Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków RP
 • Przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Generał Związku Piłsudczyków Władysław Śliwa wręczył również pamiątkowe medale z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 30 rocznicy istnienia Związku Piłsudczyków Dyrektorowi Służby SAR Maciejowi Zawadzkiemu, Kierownikowi Wydziału Ratowniczego Wojciechowi Rolbieckiemu oraz zasłużonemu Inspektorowi Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego Edmundowi Kosiarzowi.

 

Fot: Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Obchody Narodowego Święta Niepodległości

2018-11-11

Reprezentacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Celebrowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pracownicy Służby SAR rozpoczeli od udziału we Mszy Św. w kościele pw. NMP Królowej Polski. Następnie w Wielkiej Paradzie Niepodległości udział wziął Poczet Sztandarowy w składzie: Grażyna Richter, Jacek Speth, Sławomir Strug. W paradzie uczestniczył również samochód z Brzegowej Stacji Ratowniczej z Władysławowa z łodzią ratowniczą R-14 prowadzony przez Rafała Goecka wraz z ratownikiem ochotnikiem Przemysławem Elwartem. Parada  swój przebieg zakończyła pod pomnikiem Polski Morskiej znajdującym się przy Skwerze Kościuszki, gdzie odbył się uroczysty apel, podczas którego Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Maciej Zawadzki w asyście Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych Andrzeja Trojanowskiego i Inspektora Operacyjnego Bartłomieja Januchty złożył w imieniu Służby SAR wiązankę kwiatów.

Z okazji "100 Gdyńskich Urodzin Niepodległej" przy Nabrzeżu Pomorskim zacumowały również dwa statki ratownicze: Kpt. Poinc dowodzony przez kapitana Józefa Wickiego oraz Sztorm dowodzony przez kapitana Piotra Styp-Rekowskiego. Jednostki zostały na kilka godzin udostępnione dla zwiedzających.

 

Fot: Maciej Grzonka

 

 

Opracował:
Wojciech Paczkowski
Kierownik MRCK
100. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018-11-07

W roku bieżącym celebrujemy 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie brała udział w uroczystościach organizowanych przez Miasto Gdynia w dniu 11 listopada. Obchody rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 10:00 w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Gdyni. W godzinach od 12:00 do 13:00 odbędzie się Wielka Parada Niepodległości, której trasa przebiegać będzie od Dworca Głównego w Gdyni, poprzez ul. 10 lutego, aż do Skweru Kościuszki, gdzie pod pomnikiem Polski Morskiej zostaną złożone wieńce. Kwiaty w imieniu MSPiR złoży Dyrektor Służby SAR z asystą. W pochodzie weźmie udział poczet sztandarowy, delegacja z BSR Władysławowo (Samochód Ratowniczy STAR z łodzią R-14).

W godzinach od 13:00 do 15:00 przy Nabrzeżu Pomorskim będzie udostępniony do zwiedzania mieszkańcom Gdyni i przybyłym gościom statek ratowniczy „Kapitan Poinc”.

Więcej informacji na temat obchodów organizowanych przez miasto Gdynia można uzyskać pod adresem http://www.paradagdynia.pl/.

 

Źródło: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/100-gdynskie-urodziny-niepodleglej,530422

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Ćwiczenia medyczne

2018-10-19

W dniach 19 oraz 20 października odbyły się ćwiczenia ratownicze z udziałem m.in. Brzegowych Stacji Ratowniczych ze Świbna i Sztutowa oraz statków ratowniczych Wiatr i Kapitan Poinc. Oprócz ratowników morskich, w zmaganiach brali również udział studenci ratownictwa medycznego I i II roku z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, instruktorzy ratownictwa pola walki oraz lekarze instruktorzy ze Śląska. Łącznie w przedsięwzięciu wzięło udział 60 osób.

W piątek w Sztutowie odbyły się zajęcia teoretyczne, w trakcie których ratownicy morscy mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami opatrunków uciskowych i staz taktycznych. Przećwiczono również elementy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na lądzie.

Następnego dnia ratownicy spotkali się w Świbnie, by wspólnie rozpocząć część praktyczną ćwiczeń i wyruszyć na wody Zatoki Gdańskiej. Na początku łodzie ratownicze trenowały wraz z m/s Wiatr podchodzenie do statku w ruchu, przekazywanie poszkodowanych na inną jednostkę, poszukiwanie tratwy ratunkowej, następnie łodzie hybrydowe i statek ratowniczy m/s Wiatr udały się do m/s "Kapitan Poinc", aby z jego pokładu przeprowadzić masową ewakuacje poszkodowanych i przetransportować na brzeg do mobilnego punktu koordynacyjnego, w którym udzielano dalszej niezbędnej pomocy.

Po wykonaniu powierzonych zadań ratownicy morscy wraz ze studentami i instruktorami udali się do Stacji Ratownictwa Morskiego w Świbnie, gdzie podsumowano przebieg ćwiczeń.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności do współdziałania podczas masowych ewakuacji ze statków w niebezpieczeństwie na morzu. W zorganizowanych manewrach chodziło przede wszystkim o praktyczne przećwiczenie prowadzenia akcji ratowniczych z naciskiem na udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym osobom.

W części praktycznej na Zatoce Gdańskiej udział wziął Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Pan Maciej Zawadzki.

fot. Rafał Goeck i Jacek Speth

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Odejście na emeryturę

2018-10-12

W dniu 12.10.2018 roku na emeryturę odszedł Pan Zdzisław Jastrzębski.

Po latach pracy na statkach handlowych w Polskich Liniach Oceanicznych w 1997 roku zatrudnił się w załogach pływających Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Uczestniczył w końcowej fazie budowy i próbach statecznościowych oraz morskich pierwszego ze statków typu SAR 1500, czyli m/s „Cyklon”. Przez kilka miesięcy był członkiem pierwszej załogi tego statku.

W 1998 roku przeszedł do pracy w Dziale Techniki i Zaopatrzenia, w którym pracował przez ostatnie 20 lat na stanowisku „Specjalisty Technicznego ds. morskich”. Prowadził od strony technicznej nadzór nad łodziami, samochodami i żurawikami eksploatowanymi w naszych Brzegowych Stacjach Ratowniczych oraz statkami m/s „Czesław II” i dwoma typu SAR 3000 tj. m/s „Pasat” i m/s „Orkan”. Przez wiele lat sprawował w MSPiR funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Dziękujemy Panu za wszystkie lata ofiarnej pracy na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Życzymy, aby na emeryturze spełnił Pan wszystkie Swoje plany, które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz aby każdy dzień, był dla Pana bardziej wyjątkowy niż ten poprzedni.

fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

 

Opracował:
Mirosław Tarkowski
Dział Techniczno - Inwestycyjny