Akty prawne

Pokaż

Zamówienia publiczne

NZ-NA/II/PN/08/23 NZ-ET/II/PN/07/23 2. NZ-ET/II/PN/06/23 1. NZ-ER/II/PN/05/23 Plan postępowań na 2023 r. - aktualizacja Plan postępowań na 2023 r. Plan postępowań na 2022r. - aktualizacja Plan postępowań na 2022r. NZ-ET/II/PN/04/22 NZ-ER/II/PN/03/22 Informacja o platformie zakupowej MSPiR Dostawa kombinezonów ochronnych Plan zamówień publicznych 2021 r. NZ-ET/II/PN/05/20 NZ-ER/I/PN/04/20 DE/RYB/014/2020 DE/RYB/013/2020 NZ-ET/I/PN/03/20 NZ-ER/II/PN/02/20 NZ NZ-ER/II/PN/01/20 NZ-ET/II/PN/09/19 Dialog techniczny - statek wielozadaniowy Zaproszenie NZ-ET/II/PN/08/19 NZ-NA/II/PN/07/19 NZ-ER/I/PN/06/19 NZ-NA/I/PN/05/19 NZ-ER/II/PN/03/19 UNIEWAŻNIONE NZ-ER/II/PN/04/19 NZ-ET/I/PN/04/19 NZ-ET/I/PN/03/19 NZ-ER/II/PN/02/19 NZ-0334/02/2019 NZ-ET/II/01/19 (patrz UWAGA!) NZ-PSW/II/PN/03/18 NZ-ET/I/PN/08/18 NZ-ER/I/PN/07/18 NZ-ER/I/PN/07/18 EZ/3/PSW/2018 EZ/3/PSW/2018 NZ-ER/I/PN/06/18 NZ-ET/I/PN/05/18 NZ-ER/II/PN/04/18 POIS.03.02.00-00-00-11/17 NZ-0334/01/2018 NZ-ET/II/PN/01/18 NZ-ET/I/PN/02/18 NZ-EZ/I/PN/09/17 NZ-NA/I/PN/08/17 NZ-FR/II/PN/06/17 NZ-ER/II/PN/05/2017 NZ-0334/03/2017 NZ-ET/II/PN/04/17 NZ-ET/II/PN/03/17 NZ-ET/ I / PN/02/17 NZ-ER/I/PN/01/17 NZ-ET/II/PN/06/16 NZ-ER/PN/I/05/16 NZ-ET/II/PN/03/16 Dialog techniczny NZ-ET/II/ PN/01/16 NZ-ET/I/PN/21/15 NZ-ET/II/PN/2/16 NZ-ET/II/PN/19/15 NZ-ET/I/PN/20/2015 NZ-ER/I/PN/18/15 Postępowanie nr NZ-ER/I/PN/16/15 NZ-NA/I/PN/17/15 NZ-NA/I/PN/15/15 NZ-ET/I/PN/11/15 NZ-ER/PN/II/14/15 NZ-ER/II/PN/13/15 NZ-ER/II/PN/12/15 NZ-ER/II/PO/09/15 (ujednolicony znak post.) NZ/ER/II/PN/10/15 NZ-ER/II/PN/07/15 NZ-ER/II/PN/06/15 NZ-ET/I/PN/08/15 NZ-ET/I/PN/04/15 NZ-ET/PN/I/03/15 NZ-ET/I/PN/01/15 131314312432 NZ-ER/I/PN/04/14 NZ-NT/I/PO/03/14 NZ-NT/I/PN/01/14 NZ-NT/II/PN/02/14 NZ-RZ/I/WR/21/13 NZ-RR/DT/02/13 NZ-DF/DT/01/13 NZ-NA/I/PN/19/13 NZ-NT/I/WR/18/13 NZ-NT/I/WR/17/13 NZ-NA/I/PN/16/13 NZ-RI/I/PN/15/13 NZ-NA/I/PN/14/13 NZ-NT/I/PN/13/13 NZ-NT/I/PN/11/13 NZ-NT/I/PN/12/13 NZ-RR/I/PN/10/13 NZ-NT/II/PN/09/13 NZ-RI/I/PN/06/13 NZ-NT/I/PN/08/13 NZ-RR/I/PN/07/13 NZ-NA/I/PN/05/13 NZ-NT/II/PN/01/13 NZ-NT/II/PN/02/13 NZ-NT/I/PN/04/13 NZ-NA/I/PN/03/13 NZ-NT/I/PN/16/12 NZ-RR/I/PN/15/12 NZ-NT/I/WR/12/12 NZ-NA/I/PN/14/12 NZ-NA/I/PN/13/12 NZ-RZ/I/PN/12/12 NZ-NT/I/PN/10/12 NZ-NA/I/PN/07/12 NZ-NT/I/PN/09/12 NZ-NT/I/PN/08/12 NZ-NA/I/PN/06/12 NZ-NA/I/PN/04/12 NZ-NT/I/PN/02/12 NZ-NA/I/PN/03/12 NZ-NT/I/WR/11/11 NZ-NT/I/PN/01/12 NZ-NT/I/PN/07/11 NZ-NA/I/PN/10/11 NZ-NTZ/I/ PN/09/11 NZ-NA/I/PN/08/11 NZ-NTZ/II/PN/06/11 NZ-NA/I/PN/05/11 NZ-NT/I/WR/04/11 NZ-NT/II/PN/03/11 NZ-NTZ/I/PN/02/11 NZ-NT/I/PN/01/11 NZ-NA/I/PN/19/10 NZ-NA/I/PN/17/10 NZ-NTZ/I/PN/15/10 NZ-NA/I/PN/16/10 NZ-NA/I/PN/14/10 NZ-RR/I/PN/13/10 NZ-RR/I/PN/12/10 NZ-NT/II/PN/06/10 NZ-NA/I/PN/08/10 NZ-NT/I/PN/10/10 NZ-RR/I/PN/09/10 NZ-RR/I/PN/07/10 NZ-NT/I/PN/08/10 NZ-NT/I/PN/03/10 NZ-NT/I/PN/04/10 NZ-NT/I/PN/02/10 NZ-NT/I/PN/01/10 NZ-DF/I/WR/10/09 NZ-RR/II/PN/09/09 NZ-NA/I/PN/08/09 NZ-RO/WM/II/PO/07/09 NZ-NT/I/PN/06/09 NZ-NTZ/I/PN/05/09 NZ-NT/I/PN/04/09 NZ-NT/I/PN/02/09 NZ-NA/I/PN/03/09 NZ-NT/I/PN/01/09 NZ-NT/I/PN/18/08 NZ-NA/I/PN/19/08 NZ-RR/I/PN/20/08 NZ-RR/I/PN/17/08 NZ-NT/II/PN/11/08 NZ-RR/I/PN/16/08 NZ-NT/I/PN/15/08 NZ-NT/I/PN/12/08 NZ-NT/I/PN/14/08 NZ-NTZ/I/PN/10/08 NZ-ET/II/PN/02/15 NZ-NT/I/PN/08/08 NZ-TEST 1 NZ-NT/I/PN/06/08 NZ-NTZ/I/PN/03/08 NZ-RR/I/PN/05/08 NZ-NTZ/I/PN/04/08 NZ-NT/I/PN/02/08 NZ-NT/I/PN/01/08

Pliki do pobrania

znak postępowania NZ-ER/II/PN/01/20

Plan SAR

Ogłoszenie UE 03 01 2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał nr 1 Opis Techniczny

zał nr 2 do SIWZ warunki udziału w postępowaniu

zał nr 3 do SIWZ kryteria

zał nr 4 do SIWZ formularz oferty

zał nr 5 do SIWZ JEDZ

zał nr 6 do SIWZ ośw. wykonawcy grupa kapitałowa

zał. nr 7 do SIWZ wykaz dostaw i usług

zał. nr 8 do SIWZ wykaz osób

zał. nr 9 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy

zał nr 10 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wyroku

zał. nr 11 do SIWZ wzór umowy

zał nr 12 do SIWZ klauzula informacyjna

zał. nr 1 do SIWZ opis techniczny

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

17. Wyjasnienia tresci siwz nr 1 z logo

18. Odpowiedzi na pytania nr 2, zmiana treści siwz (data zamieszczenia: 29.01.2020)

19. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1 (data zamieszczenia: 29.01.2020)

20. Odpowiedzi na pytania nr 3, zmiana SIWZ i terminu składania ofert (data zamieszczenia: 07.02.2020)

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert (data zamieszczenia: 07.02.2020)

22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (data zamieszczenia: 17.02.2020 r)

23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu w związku z wniesieniem odwołania (data zamieszczenia 21.02.2020r)

24. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego wraz z kopią odwołania (data zamieszczenia: 21.02.2020)

25. Powrót do prowadzenia postępowania - unieważnienie decyzji o unieważnieniu po rozstrzygnięciu KIO (data zamieszczenia 07.03.2020r)

26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _ zmiana terminu na 24.03.2020r (data zamieszczenia 07.03.2020)

27. Odpowiedzi na pytania nr 4 (data zamieszczenia 13.03.2020 r)

28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 - sprostowanie ogłoszenia (data zamieszczenia 13.03.2020 r)

29. Zmiana terminu składanie ofert - na dzień 07.04.2020 r. (data zamieszczenia: 18.03.2020 r)

30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 - zmiana terminu na dzień 07.04.2020 r. (data zamieszczenia 18.03.2020 r)

31. Zmiana terminu składania ofert na dzień 01.06.2020 r (data zamieszczenia: 31.03.2020 r)

32. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 - zmiana terminu składania ofert na 01.06.2020 r (data zamieszczenia: 31.03.2020 r)

33. Zmiana terminu składania ofert na 04 czerwca 2020 (data zamieszczenia: 31.05.2020)

34. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 8 - zmiana terminu na 04.06.2020 (data zamieszczenia: 31.05.2020)

35. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (data zamieszczenia: 31.05.2020)

36. Wyjaśnienie dot unieważnienia (data zamieszczenia: 03.06.2020)

37. Przesunięcie terminu składania ofert (data zamieszczenia 03.06.2020)

38. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 9 - zmiana terminu na 16.06.2020 (data zamieszczenia: 03.06.2020)

39. Wezwanie do postępowania odwoławczego (data zamieszczenia: 04.06.2020)

40. Zmiana terminu składania ofert na 01.07.2020 (data zamieszczenia: 16.06.2020)

41. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 10 - zmiana terminu na 01.07.2020 (data zamieszczenia: 15.06.2020)

42. Zmiana terminu składania ofert na 7 lipca 2020 (data publikacji: 29.06.2020)

43. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 11 (data zamieszczenia: 29.06.2020)

44. Oddalenie odwołania. Skuteczność unieważnienia postępowania (data zamieszczenia: 03.07.2020 r.)