Wydarzenia

Ćwiczenia BALTIC SAREX 2014

2014-05-15

W dniach 05 - 11 maj 2014 odbyły się międzynarodowe ćwiczenia służb ratowniczych na obszarach wodnych wokół wyspy Bornholm. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy Służb rejonu Bałtyku odpowiedzialnych za lotnicze i morskie poszukiwanie i ratownictwo. Organizatorem ćwiczeń był Admirał Dan.Fleet, prowadzącym ćwiczenia Officer Maritime Surveillance Centre South. Port bazowania uczestników ćwiczeń - wyspa Bornholm. Uczestnicy ćwiczeń: Dania - organizator Baltic Sarex 2014, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Finlandia, Francja. Ze strony Polski w ćwiczeniach uczestniczyli: MSPiR statek ratowniczy m/s Sztorm z 10 osobami załogi, MW RP - okręt Zbyszko i śmigłowiec ratowniczy Mi-14, SG RP - okręt SG-216 (Strażnik 6).

Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Dni Otwarte MSPiR

2014-04-22

W związku z obchodami 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa organizuje "Dzień Otwarty" statku ratowniczego "SZTORM", którego budowa współfinansowana była ze środków UE.
Statek udostępniony będzie do zwiedzania w dniu 3 maja br. w godzinach 10:00 - 17:00. W programie Dnia Otwartego przewidziano krótkie pokazy działań ratowniczych (podejmowanie rozbitka). Pokazy ratownicze odbędą się o godz. 11:00 oraz 16:00. Udostępniony statek zacumowany będzie przy Skwerze Kościuszki na akwenie Basenu Prezydenta.

Serdecznie zapraszamy.

Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Otwarcie Stacji Ratowniczej w Helu

2014-04-18

W dniu 18 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu. Wobec licznie zaproszonych gości uroczystego otwarcia dokonała Pani Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nowa stacja jest bazą socjalną
i mieszkaniową dla załogi statku ratowniczego „Sztorm” typu SAR-3000, który bazował będzie w Helu co stworzy optymalne warunki operacyjne dla działalności sił ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w rejonie Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz wschodniej strefie odpowiedzialności za ratownictwo Rzeczpospolitej Polskiej na Bałtyku.

Inwestycja obejmowała dwa zadania:

  1. Budowę budynku i magazynu jako zaplecza logistycznego dla załogi statku SAR – 3000
    i rozbitków oraz magazynowania sprzętu ratowniczego i przeciwrozlewowego,
  2. Modernizację i remont nabrzeża „Slipowego” dla cumowania statku SAR 3000.

Ogółem środki przeznaczone na niniejszą inwestycję - 4.500,0 tys. zł. (brutto)
Projekt Budynku Bazy wykonało Studio Projektowe „Projekt Serwis” z Gdańska pod przewodnictwem arch. Zbigniewa Myszki.
Inspektorem nadzoru z ramienia MSPiR był inż. Kazimierz Purowski.
Projekt modernizacji nabrzeża „Slipowego” wykonała firma „Navpro” z Gdańska pod przewodnictwem inż. Michała Rucińskiego.
Inspektorem nadzoru z ramienia MSPiR był inż. Jan Kłosowski.

Wykonawcą  inwestycji (obu zadań)  była  firma  Tym - Bud  z  Pruszcza  Gdańskiego, która  w  wyniku przetargów przeprowadzonych zgodnie
z prawem zamówień publicznych, skupiając swoje siły wykonawcze na naszej inwestycji zdołała do końca 2013 roku tj. w 6 miesięcy wybudować budynek bazy i w 4 miesiące zmodernizować nasze nabrzeże „Slipowe”, umożliwiające tym samym cumowanie przy nim statku ratowniczego Sztorm.

Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Posiedzenie Rady SAR

2014-04-15

Posiedzenie Rady SAR

W dniu 15 kwietnia 2014 r., w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR) miało miejsce posiedzenie Rady SAR, organu opiniodawczego i doradczego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach poszukiwania i ratownictwa morskiego. Obradom przewodniczył Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Tomaszycki. Obrady poświęcone były powołaniu w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań Służby SAR prowadzonych na morzu przez inne służby ratownicze ustawowo działające na lądzie, przede wszystkim przez Państwową Straż Pożarną i ratowników medycznych, działających obecnie jedynie w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z argumentacją Służby SAR, uznali konieczność powołania w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań ratowniczych na morzu. W dyskusji stwierdzono, że na przeszkodzie powołania takiego systemu stoją obecne przepisy dotyczące systemu ratowniczo-gaśniczego PSP oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Postanowiono powołać zespół roboczy, który przygotuje  propozycje  zmian  w  przepisach, w  sposób  umożliwiający  zastępom  strażaków, ratowników chemicznych i ratowników medycznych udział w działaniach wykonywanych przez Służbę SAR na morzu.

Czytaj więcej

Przygotował:
Sekretarz Rady SAR
Zastępca Dyrektora MSPiR
ds. Eksploatacyjnych
Marek Szczepaniak

Informacja o udziale statków MSPiR w międzynarodowych ćwiczeniach przeciwrozelwowych Balex Delta 2013

2013-07-17

Informacja o udziale statków MSPiR w międzynarodowych ćwiczeniach przeciwrozelwowych Balex Delta 2013

W tegorocznej edycji międzynarodowych ćwiczeń przeciwrozlewowych Balex Delta 2013 które odbyły się w dniach 12-14.06.2013 w Rostocku i Warnemunde w Niemczech, udział wzięły dwa specjalistyczne statki ratownicze należące do MSPiR: m/s Kapitan Poinc oraz m/s Czesław II.

Balex Delta to największe corocznie organizowane na Bałtyku ćwiczenia w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej spowodowanej uwolnieniem do środowiska morskiego substancji ropopochodnych. Organizowane są one przez jedno z państw członkowskich Komisji Helsińskiej – organizacji międzynarodowej powołanej w celu ochrony środowiska morskiego Bałtyku. W skład Komisji Helsińskiej (w skrócie HELCOM) wchodzą przedstawiciele wszystkich dziewięciu krajów bałtyckich oraz Wspólnoty Europejskiej, którzy działają poprzez stałe grupy ekspertów lub tworzone ad-hoc. Do działań związanych z sprawdzaniem stanu przygotowania państw członkowskich do akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń spowodowanych rozlewem substancji ropopochodnych lub uwolnieniem niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych powołana została grupa HELCOM RESPONSE, i to właśnie do zadań tej grupy należy coroczna organizacja ćwiczeń Balex Delta. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie w praktyce komunikacji oraz współdziałania międzynarodowego na wypadek zaistnienia tego typu incydentu.

Scenariusz ćwiczeń na 2013 rok przewidywał incydent spowodowany przez kolizję dwóch statków w rejonie podejściu do portu w Warnemunde, przez co do morza przedostaje się około 2500m3 paliwa żeglugowego. Powoduje to katastrofę ekologiczną, której rozmiary wymagają przez Niemcy wezwania pomocy międzynarodowej. W ramach ćwiczeń do usuwania skutków zaistniałej katastrofy skierowanych zostało 20 specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń olejowych należących do wszystkich krajów członkowskich HELCOM-u oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA).

Naszym jednostkom przypadły w udziale następujące zadania:

  • Kapitan Poinc grał rolę statku dowodzącego grupą roboczą złożoną z 5 mniejszych niemieckich jednostek, a jego główne zadanie polegało na wydaniu 200m pełnomorskiej zapory przeciwolejowej i późniejszej koordynacji pracy całej grupy
  • Czesław II otrzymał za zadanie wydanie z burty 200m odcinka zapory przeciwolejowej i otocznia za jej pomocą okrętu Spiekeroog, który według scenariusza ćwiczeń grał rolę uszkodzonego statku (źródła całego zanieczyszczenia), z którego rozszczelnionego kadłuba cały czas wydostaje się do morza paliwo.

Obie nasze jednostki spełniły swoje zadania – a ich profesjonalna praca i doskonały poziom wyszkolenia załóg został doceniony zarówno przez innych uczestników ćwiczeń jak i przez zewnętrznych obserwatorów.

Oprócz samych ćwiczeń praktycznych Balex Delta to również doskonała okazji do integracji członków służb odpowiedzialnych za zwalczanie rozlewów w każdym z państw basenu morza Bałtyckiego. Jednym z form integracji są coroczne zawody wioślarskie, do których każde państwo biorące udział w ćwiczeniach wystawia swoja reprezentację. MSPiR wystawiła 7 osobową osadę złożoną z załogi statku Kpt. Poinc, której udało zająć się drugie miejsce tylko nieznacznie przegrywając w finale ze zwycięzcami całych regat z Łotwy.

Opracowanie:
Maciej Grzonka
Wydział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu