Postępowania zakończone

2023-09-27

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz, ubezpieczenia k

More

Zamawiajacy dokonał wyboru ofert w postępowaniu. Informację o wyborze ofert w zadaniu 1 oraz 2 zamieszczono poniżej. 

Dokumentacja w niniejszym postępowaniu zamieszczona została od dnia publikacji ogłoszenia, tj. 24.12.2019 na stronie platformy zakupowej:

https://sar.ezamawiajacy.pl/pn/sar/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList 

 

Announcement
Files to download

2023-09-27

Dostawa statku wielozadaniowego

More

W związku z przygotowywaną inwestycją: dostawa statku wielozadaniowego, zapraszamy na spotkanie: 04.12.2019 r  zainteresowane podmioty. Zaproszenie zamieszczono poniżej 

Announcement
Files to download

2020-01-03

Dostawa energii elektrycznej w podziale na zadania

More

UWAGA:  z uwagi na zgłoszony przez wykonawcę problem techniczny zwiazany z złożeniem oferty przez portal - termin składania ofert przesunięto na dzień 14.11,2019r, godzina bez zmian. Problem techniczny został usunięty.

Uwaga: NOWY FORMULARZ - ZAŁ. DO OFERTY (6.11.2019 r)

W związku z wniesieniem zapytania, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.11.2019r

Announcement
Files to download

2019-08-26

Dostawa łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej.

More

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert, nowy termin: 19.08.2019 r

Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania ofert, zgodnie z treścią sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego poniżej.

Announcement
Files to download