Wydarzenia

Otwarcie Stacji Ratowniczej w Helu

2014-04-18

W dniu 18 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu. Wobec licznie zaproszonych gości uroczystego otwarcia dokonała Pani Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nowa stacja jest bazą socjalną
i mieszkaniową dla załogi statku ratowniczego „Sztorm” typu SAR-3000, który bazował będzie w Helu co stworzy optymalne warunki operacyjne dla działalności sił ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w rejonie Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz wschodniej strefie odpowiedzialności za ratownictwo Rzeczpospolitej Polskiej na Bałtyku.

Inwestycja obejmowała dwa zadania:

  1. Budowę budynku i magazynu jako zaplecza logistycznego dla załogi statku SAR – 3000
    i rozbitków oraz magazynowania sprzętu ratowniczego i przeciwrozlewowego,
  2. Modernizację i remont nabrzeża „Slipowego” dla cumowania statku SAR 3000.

Ogółem środki przeznaczone na niniejszą inwestycję - 4.500,0 tys. zł. (brutto)
Projekt Budynku Bazy wykonało Studio Projektowe „Projekt Serwis” z Gdańska pod przewodnictwem arch. Zbigniewa Myszki.
Inspektorem nadzoru z ramienia MSPiR był inż. Kazimierz Purowski.
Projekt modernizacji nabrzeża „Slipowego” wykonała firma „Navpro” z Gdańska pod przewodnictwem inż. Michała Rucińskiego.
Inspektorem nadzoru z ramienia MSPiR był inż. Jan Kłosowski.

Wykonawcą  inwestycji (obu zadań)  była  firma  Tym - Bud  z  Pruszcza  Gdańskiego, która  w  wyniku przetargów przeprowadzonych zgodnie
z prawem zamówień publicznych, skupiając swoje siły wykonawcze na naszej inwestycji zdołała do końca 2013 roku tj. w 6 miesięcy wybudować budynek bazy i w 4 miesiące zmodernizować nasze nabrzeże „Slipowe”, umożliwiające tym samym cumowanie przy nim statku ratowniczego Sztorm.

Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Posiedzenie Rady SAR

2014-04-15

Posiedzenie Rady SAR

W dniu 15 kwietnia 2014 r., w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR) miało miejsce posiedzenie Rady SAR, organu opiniodawczego i doradczego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach poszukiwania i ratownictwa morskiego. Obradom przewodniczył Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Tomaszycki. Obrady poświęcone były powołaniu w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań Służby SAR prowadzonych na morzu przez inne służby ratownicze ustawowo działające na lądzie, przede wszystkim przez Państwową Straż Pożarną i ratowników medycznych, działających obecnie jedynie w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z argumentacją Służby SAR, uznali konieczność powołania w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań ratowniczych na morzu. W dyskusji stwierdzono, że na przeszkodzie powołania takiego systemu stoją obecne przepisy dotyczące systemu ratowniczo-gaśniczego PSP oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Postanowiono powołać zespół roboczy, który przygotuje  propozycje  zmian  w  przepisach, w  sposób  umożliwiający  zastępom  strażaków, ratowników chemicznych i ratowników medycznych udział w działaniach wykonywanych przez Służbę SAR na morzu.

Czytaj więcej

Przygotował:
Sekretarz Rady SAR
Zastępca Dyrektora MSPiR
ds. Eksploatacyjnych
Marek Szczepaniak

Informacja o udziale statków MSPiR w międzynarodowych ćwiczeniach przeciwrozelwowych Balex Delta 2013

2013-07-17

Informacja o udziale statków MSPiR w międzynarodowych ćwiczeniach przeciwrozelwowych Balex Delta 2013

W tegorocznej edycji międzynarodowych ćwiczeń przeciwrozlewowych Balex Delta 2013 które odbyły się w dniach 12-14.06.2013 w Rostocku i Warnemunde w Niemczech, udział wzięły dwa specjalistyczne statki ratownicze należące do MSPiR: m/s Kapitan Poinc oraz m/s Czesław II.

Balex Delta to największe corocznie organizowane na Bałtyku ćwiczenia w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej spowodowanej uwolnieniem do środowiska morskiego substancji ropopochodnych. Organizowane są one przez jedno z państw członkowskich Komisji Helsińskiej – organizacji międzynarodowej powołanej w celu ochrony środowiska morskiego Bałtyku. W skład Komisji Helsińskiej (w skrócie HELCOM) wchodzą przedstawiciele wszystkich dziewięciu krajów bałtyckich oraz Wspólnoty Europejskiej, którzy działają poprzez stałe grupy ekspertów lub tworzone ad-hoc. Do działań związanych z sprawdzaniem stanu przygotowania państw członkowskich do akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń spowodowanych rozlewem substancji ropopochodnych lub uwolnieniem niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych powołana została grupa HELCOM RESPONSE, i to właśnie do zadań tej grupy należy coroczna organizacja ćwiczeń Balex Delta. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie w praktyce komunikacji oraz współdziałania międzynarodowego na wypadek zaistnienia tego typu incydentu.

Scenariusz ćwiczeń na 2013 rok przewidywał incydent spowodowany przez kolizję dwóch statków w rejonie podejściu do portu w Warnemunde, przez co do morza przedostaje się około 2500m3 paliwa żeglugowego. Powoduje to katastrofę ekologiczną, której rozmiary wymagają przez Niemcy wezwania pomocy międzynarodowej. W ramach ćwiczeń do usuwania skutków zaistniałej katastrofy skierowanych zostało 20 specjalistycznych statków do zwalczania zanieczyszczeń olejowych należących do wszystkich krajów członkowskich HELCOM-u oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA).

Naszym jednostkom przypadły w udziale następujące zadania:

  • Kapitan Poinc grał rolę statku dowodzącego grupą roboczą złożoną z 5 mniejszych niemieckich jednostek, a jego główne zadanie polegało na wydaniu 200m pełnomorskiej zapory przeciwolejowej i późniejszej koordynacji pracy całej grupy
  • Czesław II otrzymał za zadanie wydanie z burty 200m odcinka zapory przeciwolejowej i otocznia za jej pomocą okrętu Spiekeroog, który według scenariusza ćwiczeń grał rolę uszkodzonego statku (źródła całego zanieczyszczenia), z którego rozszczelnionego kadłuba cały czas wydostaje się do morza paliwo.

Obie nasze jednostki spełniły swoje zadania – a ich profesjonalna praca i doskonały poziom wyszkolenia załóg został doceniony zarówno przez innych uczestników ćwiczeń jak i przez zewnętrznych obserwatorów.

Oprócz samych ćwiczeń praktycznych Balex Delta to również doskonała okazji do integracji członków służb odpowiedzialnych za zwalczanie rozlewów w każdym z państw basenu morza Bałtyckiego. Jednym z form integracji są coroczne zawody wioślarskie, do których każde państwo biorące udział w ćwiczeniach wystawia swoja reprezentację. MSPiR wystawiła 7 osobową osadę złożoną z załogi statku Kpt. Poinc, której udało zająć się drugie miejsce tylko nieznacznie przegrywając w finale ze zwycięzcami całych regat z Łotwy.

Opracowanie:
Maciej Grzonka
Wydział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu

Ćwiczenia rozlewowe w Łebie

2013-06-10

Gdynia, 5.06.2013

PLAN

Ćwiczeń przeciwrozlewowych organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa na terenie Słowińskiego Parku Narodowego dnia 8.06.2013

Cel ćwiczenia: Szkolenie oraz trening w zakresie obsługi sprzętu przeciwrozlewowego, sprawdzenie w praktyce możliwości prowadzenia akcji zwalczania skutków rozlewu olejowego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz przyległych do niego akwenach.

Założenia ćwiczenia: Zakładamy, że w godzinach porannych do Służby MSPiR dociera informacja o tym, że na Bałtyku w rejonie Słowińskiego Parku Narodowego (około 3Mm na W od wejścia do portu w Łebie) zaobserwowaną dryfującą w stronę brzegu plamę substancji ropopochodnych, która stanowi zagrożenie ekologiczne dla tego niezwykle cennego przyrodniczo oraz turystycznie fragmentu wybrzeża. W związku, z czym zmobilizowane zostały siły i środki MSPiR, które mają za zadanie zapobiec przedostaniu się zanieczyszczenia na plażę. W momencie dotarcia jednostek MSPiR na miejsce zdarzenia plama olejowa znajduje się około 1Mm od brzegu i aby powstrzymać jej rozprzestrzenianie się rozstawione zostaje 400m pełnomorskiej pneumatycznej zapory przeciwolejowej Seapack 80. Niestety część zanieczyszczeń przedostaje się w pobliże brzegu gdzie jest zabezpieczana przy użyciu lekkiej zapory GP900 i następnie zbierana przy użyciu zbieraczy olejowych.

Uczestnicy:
Ratownicy i ochotnicy z BSR Łeba
Ratownicy i ochotnicy z BSR Ustka
Wielozadaniowy statek ratowniczy Kapitan Poinc
Straż Słowińskiego Parku Narodowego

Miejsce:
Plaża w Łebie na granicy Słowińskiego Parku Narodowego.
Statek Poinc powinien stanąć na kotwicy na pozycji 54?46,5'N 17?30'E

Ćwiczenia przeciwrozlewowe w Tolkmicku

2013-05-31

W dniu 25 maja 2013 r. w niedawno otwartej Morskiej Stacji Ratowniczej w Tolkmicku odbyły się ćwiczenia z zakresu usuwania skutków rozlewu substancji ropopochodnych. W ćwiczeniach tych udział wzięła załoga stacji ratowniczej MSPiR z Tolkmicka oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Tolkmicka i Braniewa. Celem przeprowadzenia ćwiczeń oprócz doskonalenia się w posługiwaniu sprzętem do usuwania zanieczyszczeń, w który wyposażona została nowo wybudowana Stacja Ratownicza w Tolkmicku było również rozwijanie współpracy pomiędzy jednostkami ratowniczymi MSPiR oraz OSP położonymi nad akwenem Zalewu Wiślanego. Współpraca ta jest niezwykle istotna ze względu na intensywny rozwój infrastruktury portowej w portach i przystaniach zlokalizowanych nad Zalewem Wiślanym, co w połączeniu z otwarciem morskiej granicy pomiędzy Polską a obwodem Kaliningradzkim niewątpliwie będzie się wiązało ze stale rosnącym ruchem turystycznym na tym akwenie. Dlatego też, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa żeglarzom i rybakom równie istotna pozostaje kwestia zapewnienia możliwości szybkiego i skutecznego reagowania na okoliczność wypadku skutkującego zanieczyszczeniem tego cennego pod względem turystycznym jak i ekologicznym fragmentu Polskiego Wybrzeża.

Opracował:
Maciej Grzonka
Wydział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu