Wydarzenia

Podnoszenie wraku "Kuguar"

2015-03-08

W dniach od 8 do 11 marca 2015 r. w porcie w Świnoujściu trwała operacja podnoszenia wraku zatopionego w połowie lutego holownika „Kuguar”. Wrak został podniesiony przez dźwig pływający „Maja”, natomiast jednostki należące do MSPiR odpowiadały za zabezpieczenie akwenu portowego przed potencjalnymi zanieczyszczeniami ropopochodnymi, jakie mogłyby przedostać  się do środowiska w trakcie prac przygotowawczych oraz podczas podnoszenia wraku. W akcji udział brał specjalistyczny statek do zwalczania rozlewów olejowych „Czesław II” oraz łódź ratownicza „R-2”. Działania rozpoczęły się w niedzielę 8 marca o godzinie 12:00, kiedy to statek „Czesław II” odcumował z miejsca postoju i przystąpił przy współpracy łodzi „R-2” do rozstawiania zapory przeciwolejowej wokół miejsca zatonięcia holownika. Niesprzyjające warunki atmosferyczne (silny prąd wody w kanale portowym) oraz problemy z właściwym zamontowaniem lin wokół wraku, spowodowały wydłużenie prac nurkowych prowadzonych przez wynajętą przez armatora holownika firmę, przez co ostatecznie dopiero w środę 11 marca uznano, że całą operację podnoszenia będzie można przeprowadzić bezpiecznie. Holownik zaczął wynurzać się z powierzchni kanału portowego około godziny 14:00, a po wypompowaniu z niego nagromadzonej w środku wody, około godziny 17:00 udało się wreszcie postawić wrak na pokładzie dźwigu „Maja”. Licznie zgromadzonym na nabrzeżu mieszkańcom Świnoujścia, którzy przyszli obserwować całą operację, ukazała się w tym momencie ogromna dziura w lewej burcie holownika, która powstała w wyniku kolizji „Kuguara” z innym statkiem w dniu 16.02.2015. Po zakończeniu podnoszenia, „Maja” odcumowała i udała się na teren stoczni w Świnoujściu, gdzie wrak „Kuguara” zostanie wystawiony na nabrzeże, a następnie zezłomowany.

W trakcie podnoszenia wraku, do wody przedostało się paliwo oraz zanieczyszczone wody zęzowe, które załoga statku „Czesław II” zbierała za pomocą dwóch pływających zbieraczy olejowych. Łącznie w trakcie trwania całej akcji z powierzchni wody w kanale portowym zebrano 19,2m3 wód zaolejonych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że akcja prowadzona była na ujściu do morza rzeki Świny, przez co ratownicy zmagać musieli się z ciągle zmieniającym kierunek prądem wody, przez co praktycznie codziennie załoga była zmuszona przestawiać statek „Czesław II” wraz z całym sprzętem oraz korygować ustawienie zapór na wodzie tak, aby zbieranie zanieczyszczeń prowadzone było maksymalnie efektywnie. Ogrom pracy, jaki w trakcie akcji wykonała załoga statku „Czesław II” oraz obsada łodzi „R-2” doceniony został przez obecnych przy całej operacji przedstawicieli Kapitanatu Portu w Świnoujściu oraz armatora holownika – (Zakład Usług Żeglugowych ze Szczecina), którzy po zakończeniu całej operacji dziękowali za zaangażowanie i poświęcenie z jakim wykonywali swoje obowiązki ratownicy MSPiR.

Opracował:
Maciej Grzonka
Dział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczń na Morzu
Ćwiczenia BALTIC SAREX 2014

2014-05-15

W dniach 05 - 11 maj 2014 odbyły się międzynarodowe ćwiczenia służb ratowniczych na obszarach wodnych wokół wyspy Bornholm. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy Służb rejonu Bałtyku odpowiedzialnych za lotnicze i morskie poszukiwanie i ratownictwo. Organizatorem ćwiczeń był Admirał Dan.Fleet, prowadzącym ćwiczenia Officer Maritime Surveillance Centre South. Port bazowania uczestników ćwiczeń - wyspa Bornholm. Uczestnicy ćwiczeń: Dania - organizator Baltic Sarex 2014, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Finlandia, Francja. Ze strony Polski w ćwiczeniach uczestniczyli: MSPiR statek ratowniczy m/s Sztorm z 10 osobami załogi, MW RP - okręt Zbyszko i śmigłowiec ratowniczy Mi-14, SG RP - okręt SG-216 (Strażnik 6).

Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Dni Otwarte MSPiR

2014-04-22

W związku z obchodami 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa organizuje "Dzień Otwarty" statku ratowniczego "SZTORM", którego budowa współfinansowana była ze środków UE.
Statek udostępniony będzie do zwiedzania w dniu 3 maja br. w godzinach 10:00 - 17:00. W programie Dnia Otwartego przewidziano krótkie pokazy działań ratowniczych (podejmowanie rozbitka). Pokazy ratownicze odbędą się o godz. 11:00 oraz 16:00. Udostępniony statek zacumowany będzie przy Skwerze Kościuszki na akwenie Basenu Prezydenta.

Serdecznie zapraszamy.

Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Otwarcie Stacji Ratowniczej w Helu

2014-04-18

W dniu 18 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu. Wobec licznie zaproszonych gości uroczystego otwarcia dokonała Pani Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nowa stacja jest bazą socjalną
i mieszkaniową dla załogi statku ratowniczego „Sztorm” typu SAR-3000, który bazował będzie w Helu co stworzy optymalne warunki operacyjne dla działalności sił ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w rejonie Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz wschodniej strefie odpowiedzialności za ratownictwo Rzeczpospolitej Polskiej na Bałtyku.

Inwestycja obejmowała dwa zadania:

  1. Budowę budynku i magazynu jako zaplecza logistycznego dla załogi statku SAR – 3000
    i rozbitków oraz magazynowania sprzętu ratowniczego i przeciwrozlewowego,
  2. Modernizację i remont nabrzeża „Slipowego” dla cumowania statku SAR 3000.

Ogółem środki przeznaczone na niniejszą inwestycję - 4.500,0 tys. zł. (brutto)
Projekt Budynku Bazy wykonało Studio Projektowe „Projekt Serwis” z Gdańska pod przewodnictwem arch. Zbigniewa Myszki.
Inspektorem nadzoru z ramienia MSPiR był inż. Kazimierz Purowski.
Projekt modernizacji nabrzeża „Slipowego” wykonała firma „Navpro” z Gdańska pod przewodnictwem inż. Michała Rucińskiego.
Inspektorem nadzoru z ramienia MSPiR był inż. Jan Kłosowski.

Wykonawcą  inwestycji (obu zadań)  była  firma  Tym - Bud  z  Pruszcza  Gdańskiego, która  w  wyniku przetargów przeprowadzonych zgodnie
z prawem zamówień publicznych, skupiając swoje siły wykonawcze na naszej inwestycji zdołała do końca 2013 roku tj. w 6 miesięcy wybudować budynek bazy i w 4 miesiące zmodernizować nasze nabrzeże „Slipowe”, umożliwiające tym samym cumowanie przy nim statku ratowniczego Sztorm.

Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Posiedzenie Rady SAR

2014-04-15

Posiedzenie Rady SAR

W dniu 15 kwietnia 2014 r., w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR) miało miejsce posiedzenie Rady SAR, organu opiniodawczego i doradczego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach poszukiwania i ratownictwa morskiego. Obradom przewodniczył Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Tomaszycki. Obrady poświęcone były powołaniu w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań Służby SAR prowadzonych na morzu przez inne służby ratownicze ustawowo działające na lądzie, przede wszystkim przez Państwową Straż Pożarną i ratowników medycznych, działających obecnie jedynie w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z argumentacją Służby SAR, uznali konieczność powołania w Polsce systemu zewnętrznego wsparcia działań ratowniczych na morzu. W dyskusji stwierdzono, że na przeszkodzie powołania takiego systemu stoją obecne przepisy dotyczące systemu ratowniczo-gaśniczego PSP oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Postanowiono powołać zespół roboczy, który przygotuje  propozycje  zmian  w  przepisach, w  sposób  umożliwiający  zastępom  strażaków, ratowników chemicznych i ratowników medycznych udział w działaniach wykonywanych przez Służbę SAR na morzu.

Czytaj więcej

Przygotował:
Sekretarz Rady SAR
Zastępca Dyrektora MSPiR
ds. Eksploatacyjnych
Marek Szczepaniak