Wydarzenia

Dzień Ratownika Morskiego

2017-05-29

Ratownicy BSR Dziwnów obchodzili swoje święto – Dzień Ratownika Morskiego. Z tej okazji odbyło się w Dziwnowie szereg imprez towarzyszących, zaprezentowano pokaz technik ratunkowych, w tym podjęcie rozbitka z wody i wykonanie resuscytacji przez ratowników. Udostępniony został sprzęt umożliwiający efektywne zbieranie zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody. W pokazie udział brały również Jednostka Wojskowa Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna, WOPR, Policja i Straż Miejska z Dziwnowa.

Opracował - BSR Dziwnów - Dominik Hołdyński
Zdjęcia w Galerii - Grzegorz Oleszczuk
Nagroda Specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego „Rejs Roku 2016” dla MSPiR

2017-01-10

Miło nam poinformować, że Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa została wyróżniona Nagrodą Specjalną Polskiego Związku Żeglarskiego „Rejs Roku 2016”

Informacja w załączniku

Ćwiczenia statków ratowniczych na Zatoce Gdańskiej

2016-07-22

Dnia 12.07.2016 na wodach Zatoki Gdańskiej w rejonie zlokalizowanym na południe od kotwicowiska portu w Gdyni, odbyły się ćwiczenia ratownicze statków MSPiR, w których udział wzięły następujące jednostki: „Kapitan Poinc”, „Sztorm”, „Wiatr” oraz łodzie ratownicze R-20 i R-3.  Scenariusz ćwiczeń zakładał prowadzenie poszukiwań zaginionego członka załogi jachtu, który nad ranem wyszedł z portu w Gdyni i po upływie 0,5h trwania rejsu zgłosił do MRCK Gdynia fakt zaginięcia jednego z pasażerów. Zaginiony załogant symulowany był przez manekina ubranego w kamizelkę ratunkową, który został wrzucony do morza przed rozpoczęciem ćwiczeń.Dzięki temu, że w manewrach udział brała duża liczba jednostek możliwe było sprawdzania obszaru poszukiwań przy pomocy techniki kursów równoległych. Po 15 minutach od ustawienia się jednostek biorących udział w ćwiczeniach w odpowiednim szyku zaginiony manekin został odnaleziony. Następnie przećwiczono przekazywanie poszkodowanego unieruchomionego na desce ortopedycznej pomiędzy różnymi jednostkami ratowniczymi.

Po zakończeniu etapu aktywnych poszukiwań rozpoczęto ćwiczenia w manewrowaniu, podczas których doskonalono manewr podchodzenia w ruchu jednostek „Wiatr” oraz „R-20” do burty statków „Kapitana Poinc” oraz „Sztorm”. Na zakończenie tego etapu ćwiczeń sprawdzono manewr podejścia do podania holu z jednostki „Sztorm” na burtę „Kpt. Poinc”.

Ostatnim etapem ćwiczeń było doskonalenie manewru podejścia statkiem do rozbitka w wodzie przez wszystkich nawigatorów biorących udział w manewrach.

Opracował:
Maciej Grzonka
Dział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na morzu
Informacja o ćwiczeniach Balex Delta 2015

2015-09-16

W dniach 9-11.09.2015 w Świnoujściu zorganizowane zostały międzynarodowe ćwiczenia w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej spowodowanej uwolnieniem do środowiska morskiego substancji ropopochodnych - Balex Delta 2015. Organizatorem działań na morzu i koordynatorem ćwiczeń, pod patronatem Komisji Helsińskiej była Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, a ćwiczenia na brzegu organizowała Państwowa Straż Pożarna, przy udziale Zachodnio-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Balex Delta to największe organizowane na akwenie Bałtyku ćwiczenia w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej spowodowanej uwolnieniem do środowiska morskiego substancji ropopochodnych. Organizowane są one corocznie od 25 lat przez jedno z państw członkowskich Komisji Helsińskiej – organizacji międzynarodowej powołanej w celu ochrony środowiska morskiego Bałtyku. Do działań związanych z sprawdzaniem stanu przygotowania państw członkowskich do akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń spowodowanych rozlewem substancji ropopochodnych lub uwolnieniem niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych powołana została grupa HELCOM RESPONSE, i to właśnie do zadań tej grupy należy coroczna organizacja ćwiczeń Balex Delta. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie w praktyce komunikacji oraz współdziałania międzynarodowego na wypadek zaistnienia tego typu incydentu. W naszym kraju do działalności ratowniczej związanej z usuwaniem skutków takiego incydentu ustawowo zobowiązana jest Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Należy podkreślić fakt, że MSPiR od początku swego istnienia bierze czynny udział w każdej edycji ćwiczeń Balex Delta, a nasze specjalistyczne statki do zwalczania zanieczyszczeń olejowych każdego roku sprawdzają swoje możliwości prowadzenia akcji we współpracy z jednostkami z innych krajów bałtyckich. MSPiR była już w swojej historii głównym organizatorem jednej z poprzednich edycji tych ćwiczeń, które gościły w naszym kraju w 2006r. w Gdyni.

Scenariusz ćwiczeń to incydent spowodowany przez kolizję dwóch statków na redzie portu w Świnoujściu, przez co do Zatoki Pomorskiej przedostało się prawie 10 000 ton produktów ropopochodnych. Spowodowało to ogromną katastrofę ekologiczną, której rozmiary przekraczają możliwości usunięcia zanieczyszczeń przez Polskę własnymi siłami, co powoduje konieczność wezwania pomocy międzynarodowej. Pomimo wysiłków służb ratowniczych nie udaje się zatrzymać całości zanieczyszczeń na morzu i część dociera na plaże w pobliżu Świnoujścia, gdzie dalszą fazę akcji ratowniczej koordynowała od strony lądowej Państwowa Straż Pożarna.

Na tegoroczną edycję ćwiczeń Balex Delta organizatorzy otrzymali zgłoszenia od następujących jednostek pływających deklarujących swoje przybycie do Świnoujścia w dniach 9-11 września:

 • Dania – 3 statki (Gunnar Seidenfaden, MHV 809 Antares, MHV 815 Kureren)
 • Estonia – 1 statek (Kindral Kurvits)
 • Finlandia – 1 statek (Louhi)
 • Niemcy – 3 statki (Scharhorn, Vilm, Strelasund)
 • Litwa – 1 statek (Saikai)
 • Łotwa – 1 statek (Varonis)
 • Szwecja – 1 statek (KBV 033)

 

Z krajowych służb ratowniczych w ćwiczenia zaangażowane będą następujące podmioty:

 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa: specjalistyczne statki do zwalczania zanieczyszczeń olejowych Kpt. Poinc i Czesław II, statki ratownicze „Pasat” i „Cyklon”, Brzegowa Stacja Ratownicza z Dziwnowa oraz Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu;
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Urząd Morski w Szczecinie: statki Planeta i Magda oraz Obwód Ochrony Wybrzeża w Świnoujściu;
 • Marynarka Wojenna: okręty SD-11 oraz H10
 • Morski Oddział Straży Granicznej: SG 212 i SG 214

 

Plan Ćwiczeń Balex Delta 2015 w Świnoujściu:

9.09.2015 (środa)

17:00 – jednostki pływające biorące udział w ćwiczeniach docierają do portu w Świnoujściu

18:00 – odprawa dla kapitanów jednostek pływających oraz dla akredytowanych obserwatorów (Baza Służby SAR w Świnoujściu)

10.09.2015 (Czwartek)

08:00 – statki uczestniczące w ćwiczeniach wychodzą na redę portu w Świnoujściu

09:00 – 14:00 – morska oraz lądowa część ćwiczeń Balex Delta 2015

14:00 – jednostki pływające rozpoczynają powrót do portu w Świnoujściu, uczestnicy ćwiczeń na brzegu przystępują do klarowania sprzętu

17:00 – odprawa podsumowująca ćwiczenia

11.09.2015 (Piątek)

09:00 – 13:00 – statki biorące udział w ćwiczeniach zostają udostępnione do zwiedzania dla mieszkańców Świnoujścia oraz turystów

10:00 – 12:00 – regaty wioślarskie o puchar Helcomu dla załóg statków biorących udział w ćwiczeniach

 

Opracował:
Maciej Grzonka
Wydział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu
Otwarcie Stacji Ratowniczej w Górkach Zachodnich

2015-04-21

W dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej Morskiej Stacji Ratowniczej w Górkach Zachodnich. Uroczystego otwarcia dokonała  Pani Minister Dorota Pyć  w obecności członków załogi ratowniczej  MSR Górki Zachodnie oraz licznie zaproszonych gości.

Budowa morskiej stacji ratowniczej w Górkach Zachodnich, ul Stogi 24, 80-642, Gdańsk

Budowa nowej Stacji Ratownictwa Morskiego w Górkach Zachodnich stworzyła optymalne warunki pracy i wypoczynku dla załogi statku SAR-1500 „WIATR”, której działania operacyjne przewidziane dla w rejonu Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej oraz wschodniej strefie odpowiedzialności za ratownictwo Rzeczpospolitej Polskiej na Bałtyku.

Program inwestycji uzgodniony został przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismem nr GT7mb/076/1220796 / 2012 z dnia 16.07.2012 r.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami i dokumentacją projektowo – budowlaną. Zgodnie z oczekiwaniami powstał nowoczesny energooszczędny 2 kondygnacyjny budynek bazy, z zapleczem magazynowym.

Budynek poprzez zamontowane na nim solary wykorzystuje słońce do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla osób przebywających w budynku, a powietrzną pompę cieplną do ogrzewania całego budynku. Ponadto wykonano prace towarzyszące i niezbędne dla funkcjonowania Morskiej Stacji Ratowniczej w związku z budową nowego budynku oraz zagospodarowaniem działki i zakupem pierwszego wyposażenia bazy.

W ramach pierwszego wyposażenia dokonano zakupów m.in.: wózka elektrycznego typu „MELEX” do dowożenia paliwa ze zbiornika w bazie na statek SAR-1500 „Wiatr” oraz agregatu prądotwórczego awaryjnego umożliwiającego pracę stacji w przypadku braku zasilania elektrycznego z lądu.

Dokonano innych ważnych zakupów pierwszego wyposażenia bazy, tj. sprzętu do zwalczania rozlewów i zanieczyszczeń na morzu, stołu warsztatowego, elektronarzędzi i urządzeń stanowiących sprzęt niezbędny do codziennego utrzymania sprawności stacji.

Dokonano również zakupu i nasadzeń drzew i krzewów, jako podyktowany koniecznością zagospodarowania działki po wykopach dokonanych na terenie w czasie budowy. Zakupiono również loga firmowe oraz maszty do powieszenia flagi państwowej, wojewódzkiej i bandery armatorskiej.

Parametry techniczne budynku i zestawienie powierzchni

Działka:

- powierzchnia terenu dz. nr 1/1 i 1/27           - 650,0 + 495,0 = 1145,0 m2

- powierzchnia zabudowy                                - 190,15 m2

- powierzchnia dróg utwardzonych                 - 871,13 m2

- powierzchnia parkingów ażurowych             - 133,80 m2

- powierzchnia chodników                               - 158,05 m2

- powierzchnia tarasu                                       - 19,39 m2

- powierzchnia biologicznie czynna                 - 667,58 m2

Budynek:

- wysokość zabudowy                                      - 7,82 m (budynek niski)

- liczba kondygnacji nadziemnych                   - 2

- długość budynku                                           - 16,50 m

- powierzchnia netto budynku                        - 266,24 m2

- powierzchnia netto parteru                           - 154,21 m2

- powierzchnia netto I piętra                            - 112,03 m2

- kubatura budynku                                          - 1253,7 m3

Okres realizacji inwestycji:  lata 2013 – 2014.

1) Opracowanie dokumentacji budowlanej, dokonanie uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę - 2013 r.

2) Realizacja właściwa zadania: maj 2014 do grudzień 2014 r.

Ogółem środki przeznaczone na niniejszą inwestycję - 3.000,0 tys. zł. (brutto)
Ogółem środki wydatkowane na niniejszą inwestycję - 2.874,0 tys. zł. (brutto):

                  - w roku 2013 –       97,7 tys. zł. (zadania „urzędowe” tj. projektowo – uzgodnieniowe)

                  - w roku 2014 –  2.776,3 tys. zł. (zadania „budowa właściwa” i zakup pierwszego wyposażenia)

Ostatnia płatność związana z inwestycją została dokonana w dniu 30.12 .2014 roku.
Środki finansowe wykorzystane zostały w blisko 96 %.

Projekt Budynku Bazy wykonało Studio Projektowe „Projekt Serwis” z Gdańska pod przewodnictwem arch. Zbigniewa Myszki.
Inspektorem nadzoru z ramienia MSPiR był inż. Kazimierz Purowski.

Wykonawcą inwestycji była firma S-Bud ze Starogardu Gdańskiego, która w wyniku przetargu przeprowadzonego zgodnie z prawem zamówień publicznych, skupiając swoje siły wykonawcze na naszej inwestycji zdołała od 23-04-2014r (podpisanie umowy) do końca 2014 roku tj. w 8 miesięcy wyburzyć stary budynek bazy i w jego miejsce wybudować nowy.

Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano jako jednopiętrowy z dachem płaskim. Architektura budynku kameralna, oddająca charakter funkcji budynku, nawiązująca do zabudowy istniejących budynków. Elewacje budynku z materiałów dobrej jakości, jak płytka klinkierowa licowa, tynki gładkie silikonowo – krzemianowe. Budynek dostosowany do krajobrazu poprzez drobną formę i płaski dach charakterystyczny dla zabudowy sąsiadującej.

Funkcja obiektu

Projektowany budynek stanowi zaplecze biurowo – socjalno – techniczne lądowe załogi statku ratowniczego, cumowanego w sąsiednim basenie portowym.
Część parterowa budynku to biuro kapitana statku oraz sala odpraw, zaplecze socjalne to messa z kuchenką oraz pokoje noclegowe załogi na I piętrze. Zaplecze techniczne to pomieszczenie kotłowni, magazyn na sprzęt ratowniczy.

Rozwiązania chroniące środowisko:

- włączenie obiektu do infrastruktury technicznej,

- budowa obiektu w sposób umożliwiający oszczędność energii cieplnej (właściwa izolacja

   przegród budowlanych),

- segregacja odpadów z przeznaczeniem do recyklingu,

- stosowanie paliwa olejowego niskoemisyjnego,

- utworzenie i pielęgnacja terenów zielonych (kompensacja przyrodnicza),

- pozyskanie energii odnawialnej poprzez instalację solarów i pompy cieplnej.

Opracował:
Jacek Mierzejewski
Biuro Techniki i Zaopatrzenia