Ogłoszenia

2020-01-03

Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Więcej

2019-12-24

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz, ubezpieczenia k

Więcej

Dokumentacja w niniejszym postępowaniu zamieszczona została od dnia publikacji ogłoszenia, tj. 24.12.2019 na stronie platformy zakupowej:

https://sar.ezamawiajacy.pl/pn/sar/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList 

Pliki do pobrania

2019-11-29

Dostawa statku wielozadaniowego

Więcej

W związku z przygotowywaną inwestycją: dostawa statku wielozadaniowego, zapraszamy na spotkanie: 04.12.2019 r  zainteresowane podmioty. Zaproszenie zamieszczono poniżej 

Pliki do pobrania

2019-09-23

Dostawa energii elektrycznej w podziale na zadania

Więcej

UWAGA:  z uwagi na zgłoszony przez wykonawcę problem techniczny zwiazany z złożeniem oferty przez portal - termin składania ofert przesunięto na dzień 14.11,2019r, godzina bez zmian. Problem techniczny został usunięty.

Uwaga: NOWY FORMULARZ - ZAŁ. DO OFERTY (6.11.2019 r)

W związku z wniesieniem zapytania, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.11.2019r

Pliki do pobrania

2019-07-05

Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Więcej

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert! Nowy termin to: 28.11.2019 godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 28.11.2019 godz. 11:30.

UWAGA: ZEBRANIE WYKONAWCÓW: 08.11.2019r, godz. 9.00 

UWAGA: Zamawiający informuje, iż z uwagi na eleketronizację zamówień publicznych, niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem portalu:    https://sar.ezamawiajacy.pl

Celem ułatwienia Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumentację poniżej  na stronie internetowej Zamawiającego

Pliki do pobrania

2019-03-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W 2019 ROKU

Więcej