Praca

RATOWNIK BSR

2021-02-25

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa(Służba SAR) poszukuje kandydatów na stanowisko:

RATOWNIK BRZEGOWEJ STACJI RATOWNICZEJ

W USTCE

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Brzegowa Stacja Ratownicza 

76-270 Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 16

WYMAGANIA:

- prawo jazdy kat. B C E

- zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego   

- świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu - SRC

- patent  motorowodnego sternika morskiego

- wykształcenie zawodowe

 

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- pełnienie dyżurów w BSR zgodnie z grafikiem,

- utrzymanie gotowości ludzi i sprzętu do podjęcia akcji ratowniczej

- uczestniczenie w akcjach ratowniczych i szkoleniach

- kierowanie akcjami ratowniczymi przy nie wyznaczeniu innej osoby

- opracowanie sprawozdań z akcji na swoim dyżurze

- znajomość zasad i obsługi urządzeń technicznych w które wyposażony jest BSR 

- znajomość metod ratowania stosowanych w ratownictwie brzegowym

 system czasu pracy: równoważny,   pełny etat,   wynagrodzenie  zasadnicze brutto:  3 050,- zł.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW (CV):

Dział Kadr Lądowych

81-340 Gdynia, Ul. Hryniewickiego 10

Telefon: 58 660 76 64

Lub drogą elektroniczną: teresa.siemienczuk@sar.gov.pl

oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych

KUCHARZ OKRĘTOWY/STARSZY MARYNARZ

2020-03-05

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów do pracy na morskich statkach ratowniczych na stanowisko:  Kucharz Okrętowy/Starszy Marynarz

Od kandydatów oczekujemy:

  • posiadania świadectwa kucharza okrętowego
  • posiadania świadectwa starszego marynarza
  • posiadania aktualnych kwalifikacji dla członków załóg statków morskich
  • doświadczenia w pracy na stanowisku kucharza okrętowego

 Warunki zatrudnienia:

  • zatrudnienie w  oparciu o umowę o pracę
  • praca w systemie zmianowym (członkowie załóg statków ratowniczych pozostają na statku w każdym miesiącu pracy 15 dni bez przerwy, pozostałe 15 dni są dniami wolnymi od pracy)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz skan świadectw kucharza okrętowego i starszego marynarza) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres:  anna.pozoga@sar.gov.pl