Praca

Specjalista ds. wynagrodzeń

2021-09-15

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista ds. wynagrodzeń


Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego lub wyższego
 • co najmniej 2 lat doświadczenia
 • mile widziana będzie znajomość obsługi programu SIMPLE.ERP
 • znajomości przepisów Kodeksu Pracy, ZUS, podatkowych w zakresie rozliczeń pracowników
 • znajomości programu Płatnik i zagadnień Pracowniczych Planów Kapitałowych

zakres obowiązków

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z emeryturami i rentami
 • rozliczanie pracowników odchodzących z MSPiR/ ekwiwalenty, dni wolne, odprawy, nagrody jubileuszowe
 • dokonywanie potrąceń osobistych oraz sporządzanie przelewów wynagrodzeń na konta osobiste pracowników i inne
 • sporządzanie deklaracji podatkowej i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę /PIT-4/
 • sporządzanie list płac załóg pływających i współudział przy naliczaniu nagród i premii
 • sporządzanie deklaracji i przekazywanie wpłat na PFRON
 • roczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów płacowych

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie 3600,00 zł (brutto)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: weronika.smagorzewska@sar.gov.pl

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

2021-09-15

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • co najmniej 3 lat doświadczenia
 • znajomości prawa zamówień publicznych

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie działań w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • koordynowanie spraw związanych z wnoszonymi przez wykonawców środkami ochrony prawnej przewidzianymi ustawą Prawa Zamówień Publicznych
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP.
 • Weryfikacja wniosków komórek organizacyjnych MSPiR o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wnoszenie o powołanie komisji przetargowej
 • Kierowanie specyfikacji istotnych warunków  zamówienia do uzgodnień merytorycznych i zatwierdzenia przez dyrektora
 • Organizowanie i uczestnictwo w sesji otwarcia ofert
 • Bieżące uzupełnianie wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie 4500,00 zł (brutto)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: weronika.smagorzewska@sar.gov.pl

Asystent Inspektora Operacyjnego MRCK

2021-06-29

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa(Służba SAR) poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent inspektora operacyjnego Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni
81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- Wykształcenie wyższe o profilu morskim
- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy na statkach w dziale pokładowym
- Dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
- Świadectwo operatora GMDSS
- Dobra znajomość języka angielskiego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Wykonywanie zadań określonych w „Planie SAR” oraz „Krajowym Planie” zgodnie z
poleceniami przełożonych
- Wspomaganie SMC w planowaniu i koordynowaniu akcji poszukiwawczych,
ratowniczych i operacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
- Obsługa systemów łączności
- Obsługa baz danych
- Obsługa informatycznych systemów wspomagania

 

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,

 • proponowane wynagrodzenie 3690,00 zł (brutto)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:
- Życiorys / CV
- List motywacyjny
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: weronika.smagorzewska@sar.gov.pl

Motorzysta Wachtowy

2021-07-08

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów do pracy na morskich statkach ratowniczych na stanowisko:  Motorzysta Wachtowy

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania świadectwa motorzysty wachtowego
 • posiadania aktualnych kwalifikacji dla członków załóg statków morskich
 • doświadczenia w pracy na stanowisku motorzysty wachtowego

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w  oparciu o umowę o pracę
 • praca w systemie zmianowym (członkowie załóg statków ratowniczych pozostają na statku w każdym miesiącu pracy 15 dni bez przerwy, pozostałe 15 dni są dniami wolnymi od pracy)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz skan świadectw motorzysty wachtowego) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres:  anna.pozoga@sar.gov.pl

Specjalista techniczny ds. morskich

2021-06-29

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów do pracy na morskich statkach ratowniczych na stanowisko: Specjalista techniczny ds. morskich

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku okrętowym,
 • znajomości zagadnień związanych z tematyką ogólnookrętową, w szczególności siłownianych, napędów okrętowych oraz spraw związanych z utrzymaniem jednostek morskich w pełnej gotowości do pracy,
 • ogólnej znajomości przepisów administracji morskich i towarzystw klasyfikacyjnych
 • obsługa kompytera
 • prawo jazdy kat. B i gotowość do samodzielnych podróży wzdłuż polskiego wybrzeża,
 • znajomość języka angielskiego

Dodatkowymi atutami będą:

 • praktyka na statkach morskich
 • praktyka stoczniowa
 • znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie 3800,00 zł (brutto)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: weronika.smagorzewska@sar.gov.pl