Postępowania zakończone

2019-08-26

Dostawa łodzi ratowniczej o zwiększonej zdolności holowniczej.

Więcej

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert, nowy termin: 19.08.2019 r

Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania ofert, zgodnie z treścią sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego poniżej.

Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2019-03-26

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz MSPiR.

Więcej

UWAGA! W związku z otrzymaną od Wykonawcy informacją dotyczącą trudności występujących przy wpisywaniu w formularzu do składania ofert numeru ogłoszenia informujemy, że po wybraniu jako rodzaju identyfikatora postępowania numeru TED, NALEŻY WPISAĆ: nr TED 2019/S 008-014477, nr referencyjny NZ-ET/II/01/19.

Ogłoszenie
Pliki do pobrania

2019-02-08

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, nr POIS 03.02.00-00-0011/17".

Więcej
Ogłoszenie
Pliki do pobrania