Akcje ratownicze i wyjaśniające

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2020-04-21

W dniu 21.04.2020 r. Urząd Morski w Gdyni otrzymał informacje z satelitarnego systemu CleanSeaNet EMSA o możliwym zanieczyszczeniu w polskich obszarach morskich 15 mil na północny-wschód od Władysławowa. W rejon wskazanego zanieczyszczenia zadysponowany został samolot Straży Granicznej, który potwierdził ślady zanieczyszczeń ropopochodnych we wskazanym miejscu. Na podstawie informacji otrzymanej z lotu patrolowego w rejon zanieczyszczenia została skierowana specjalistyczna jednostka Służby SAR „Kapitan Poinc” w celu dokładnego rozpoznania sytuacji i w razie konieczności podjęcia akcji neutralizacji zanieczyszczenia.

Jednostka ratownicza dotarła na miejsce 21.04.2020 r. ok. godziny 15.00 i nie potwierdziła zanieczyszczenia nadającego się do zbierania mechanicznego. Wykonano model możliwego dryfu plamy w systemie HELCOM SeaTrackWeb i podjęto poszukiwania wskazanego w raporcie EMSA zanieczyszczania. Działania prowadzone przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa trwały do późnych godzin wieczornych oraz zostały wznowione nad ranem 22.04.2020 r., w ich trakcie pobrane zostały próbki, które potwierdziły, że była to substancja ropopochodna o małym stężeniu. W dniu 22.04.2020 r. wysłano ponownie samolot Straży Granicznej do współpracy z jednostką Służby SAR, celem naprowadzenia jej na możliwe zanieczyszczenie.

Informacje o dużym zanieczyszczeniu, mogącym stwarzać zagrożenie dla środowiska morskiego nie potwierdziły się. Stwierdzono jedyne niewielkie zmiany na powierzchni wody, mogące świadczyć o obecności cienkiego filmu olejowego nie nadającego się do zbierania.

Urząd Morski w Gdyni prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, analizując ruch statków w tym rejonie oraz dostępnie informacje napływające do urzędu. Na chwilę obecną nie ma podstaw do wskazania konkretnej jednostki, która mogłaby spowodować zanieczyszczenie. W momencie wystąpienia zanieczyszczenia miał miejsce duży ruch jednostek bez AIS (Automatic Identification System).

Stan środowiska w obszarze, na którym prowadzona była akcja będzie dokładanie monitorowany na podstawie kolejnych zdjęć satelitarnych, monitoringu powietrznego oraz z wody.

Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki przewiduje karanie sprawców zanieczyszczeń karą finansową do wysokości 1mln SDR (ok. 5,7 mln zł.).

 

Fot. MSPiR & MOSG

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-11-02

Dnia 02.11.2019 o godzinie 02.25 Kapitanat Portu Gdańsk powiadomił Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni o zgłoszeniu z jachtu „Sta Maria”, który wszedł na mieliznę przy falochronie w Górkach Zachodnich. W związku z tym, że istniało ryzyko nieszczelności kadłuba po wejściu na kamienistą mieliznę, do akcji natychmiastowo skierowany został statek ratowniczy M/s "Wiatr". Po przeprowadzeniu wywiadu, kapitan jednostki ratowniczej polecił załodze jachtu dokładne sprawdzenie szczelności jednego z kadłubów 18-to metrowego katamarana z 6-cio osobową załogą, następnie ratownicy morscy podając hol pomogli uwolnić się jednostce z mielizny i asystowali jej podczas przejścia jachtu na miejsce postoju w Górkach Zachodnich.

Fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-09-15

W dniu 15.09.2019 o godzinie 17.54 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało depeszę z Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego przy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Uruchomiona została radiopława EPIRB należąca do polskiego jachtu LILLA W. Jednostka ta według przekazanych informacji znajdowała się ok. 3 Mm na południe od wejścia do portu w Kłajpedzie. Inspektorzy operacyjni natychmiastowo skontaktowali się z Litewskim Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacjnym w Kłajpedzie i dowiedzieli się o działaniach prowadzonych w Litewskiej Strefie Odpowiedzialności SAR, dotyczących jachtu LILLA W.  Koordynatorzy z Kłajpedy poinformowali, że polska jednostka weszła na mieliznę i wywróciła się, w wyniku czego załoga LILLA W znalazła się w niebezpieczeństwie. Litewscy ratownicy uratowali sześciu załogantów z siedmiu podróżujących jachtem. Jedna osoba z sześciu uratowanych zmarła w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, natomiast siódma, pomimo prowadzonych poszukiwań nie została odnaleziona i uznawana jest za zaginioną.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-09-12

W dniu 12.09.2019 o godzinie 21.49 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało zgłoszenie o mężczyźnie, który zaginął na jeziorze Łebsko. Osoba ta wypłynęła z przystani Izbica o godzinie 05.30 łódką koloru białego o długości ok. 2 - 2,5 m wyposażoną w silnik elektryczny. Do poszukiwań zaginionego zadysponowano Brzegową Stację Ratowniczą z Łeby, śmigłowiec Marynarki Wojennej oraz trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie prowadzonych działań przy pomocy śmigłowca Marynarki Wojennej odnaleziono wywróconą łódź. Poszukiwania zakończyły następnego dnia o godzinie 01.05 wynikiem negatywnym. Po zakończonych działaniach Brzegowa Stacja Ratownicza w Łebie odnowiła gotowość.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-05-14

W dniu 14.05.2019 o godzinie 12.10 do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni wpłynęło zgłoszenie z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, które zostało również potwierdzone przez Kapitanat Portu w Dziwnowie, o zaginięciu kutra rybackiego ŚWI-82. Jednostka ta posiadała malowanie barwy niebieskiej, dodatkowo okryta była zieloną plandeką. Na jej pokładzie znajdowało się czterech załogantów. Do akcji natychmiastowo zadysponowano łącznie dziesięć jednostek, z czego sześć Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, dwie Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dwie Marynarki Wojennej (samolot patrolowy oraz śmigłowiec). Aktywne poszukiwania trwały do godziny 22.00. W trakcie prowadzonych działań o godzinie 14.26 została odnaleziona tratwa ratunkowa należąca do poszukiwanej jednostki, a pod nią zostało zauważone ciało mężczyzny. Akcja została zawieszona do momentu, aż pojawią się przesłanki ku wznowieniu działań.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR