Acts

Show

Public Orders

NZ-NA/II/PN/08/23 NZ-ET/II/PN/07/23 2. NZ-ET/II/PN/06/23 1. NZ-ER/II/PN/05/23 Plan postępowań na 2023 r. - aktualizacja Plan postępowań na 2023 r. Plan postępowań na 2022r. - aktualizacja Plan postępowań na 2022r. NZ-ET/II/PN/04/22 NZ-ER/II/PN/03/22 Informacja o platformie zakupowej MSPiR Dostawa kombinezonów ochronnych Plan zamówień publicznych 2021 r. NZ-ET/II/PN/05/20 NZ-ER/I/PN/04/20 DE/RYB/014/2020 DE/RYB/013/2020 NZ-ET/I/PN/03/20 NZ-ER/II/PN/02/20 NZ NZ-ER/II/PN/01/20 NZ-ET/II/PN/09/19 Dialog techniczny - statek wielozadaniowy Zaproszenie NZ-ET/II/PN/08/19 NZ-NA/II/PN/07/19 NZ-ER/I/PN/06/19 NZ-NA/I/PN/05/19 NZ-ER/II/PN/03/19 UNIEWAŻNIONE NZ-ER/II/PN/04/19 NZ-ET/I/PN/04/19 NZ-ET/I/PN/03/19 NZ-ER/II/PN/02/19 NZ-0334/02/2019 NZ-ET/II/01/19 (patrz UWAGA!) NZ-PSW/II/PN/03/18 NZ-ET/I/PN/08/18 NZ-ER/I/PN/07/18 NZ-ER/I/PN/07/18 EZ/3/PSW/2018 EZ/3/PSW/2018 NZ-ER/I/PN/06/18 NZ-ET/I/PN/05/18 NZ-ER/II/PN/04/18 POIS.03.02.00-00-00-11/17 NZ-0334/01/2018 NZ-ET/II/PN/01/18 NZ-ET/I/PN/02/18 NZ-EZ/I/PN/09/17 NZ-NA/I/PN/08/17 NZ-FR/II/PN/06/17 NZ-ER/II/PN/05/2017 NZ-0334/03/2017 NZ-ET/II/PN/04/17 NZ-ET/II/PN/03/17 NZ-ET/ I / PN/02/17 NZ-ER/I/PN/01/17 NZ-ET/II/PN/06/16 NZ-ER/PN/I/05/16 NZ-ET/II/PN/03/16 Dialog techniczny NZ-ET/II/ PN/01/16 NZ-ET/I/PN/21/15 NZ-ET/II/PN/2/16 NZ-ET/II/PN/19/15 NZ-ET/I/PN/20/2015 NZ-ER/I/PN/18/15 Postępowanie nr NZ-ER/I/PN/16/15 NZ-NA/I/PN/17/15 NZ-NA/I/PN/15/15 NZ-ET/I/PN/11/15 NZ-ER/PN/II/14/15 NZ-ER/II/PN/13/15 NZ-ER/II/PN/12/15 NZ-ER/II/PO/09/15 (ujednolicony znak post.) NZ/ER/II/PN/10/15 NZ-ER/II/PN/07/15 NZ-ER/II/PN/06/15 NZ-ET/I/PN/08/15 NZ-ET/I/PN/04/15 NZ-ET/PN/I/03/15 NZ-ET/I/PN/01/15 131314312432 NZ-ER/I/PN/04/14 NZ-NT/I/PO/03/14 NZ-NT/I/PN/01/14 NZ-NT/II/PN/02/14 NZ-RZ/I/WR/21/13 NZ-RR/DT/02/13 NZ-DF/DT/01/13 NZ-NA/I/PN/19/13 NZ-NT/I/WR/18/13 NZ-NT/I/WR/17/13 NZ-NA/I/PN/16/13 NZ-RI/I/PN/15/13 NZ-NA/I/PN/14/13 NZ-NT/I/PN/13/13 NZ-NT/I/PN/11/13 NZ-NT/I/PN/12/13 NZ-RR/I/PN/10/13 NZ-NT/II/PN/09/13 NZ-RI/I/PN/06/13 NZ-NT/I/PN/08/13 NZ-RR/I/PN/07/13 NZ-NA/I/PN/05/13 NZ-NT/II/PN/01/13 NZ-NT/II/PN/02/13 NZ-NT/I/PN/04/13 NZ-NA/I/PN/03/13 NZ-NT/I/PN/16/12 NZ-RR/I/PN/15/12 NZ-NT/I/WR/12/12 NZ-NA/I/PN/14/12 NZ-NA/I/PN/13/12 NZ-RZ/I/PN/12/12 NZ-NT/I/PN/10/12 NZ-NA/I/PN/07/12 NZ-NT/I/PN/09/12 NZ-NT/I/PN/08/12 NZ-NA/I/PN/06/12 NZ-NA/I/PN/04/12 NZ-NT/I/PN/02/12 NZ-NA/I/PN/03/12 NZ-NT/I/WR/11/11 NZ-NT/I/PN/01/12 NZ-NT/I/PN/07/11 NZ-NA/I/PN/10/11 NZ-NTZ/I/ PN/09/11 NZ-NA/I/PN/08/11 NZ-NTZ/II/PN/06/11 NZ-NA/I/PN/05/11 NZ-NT/I/WR/04/11 NZ-NT/II/PN/03/11 NZ-NTZ/I/PN/02/11 NZ-NT/I/PN/01/11 NZ-NA/I/PN/19/10 NZ-NA/I/PN/17/10 NZ-NTZ/I/PN/15/10 NZ-NA/I/PN/16/10 NZ-NA/I/PN/14/10 NZ-RR/I/PN/13/10 NZ-RR/I/PN/12/10 NZ-NT/II/PN/06/10 NZ-NA/I/PN/08/10 NZ-NT/I/PN/10/10 NZ-RR/I/PN/09/10 NZ-RR/I/PN/07/10 NZ-NT/I/PN/08/10 NZ-NT/I/PN/03/10 NZ-NT/I/PN/04/10 NZ-NT/I/PN/02/10 NZ-NT/I/PN/01/10 NZ-DF/I/WR/10/09 NZ-RR/II/PN/09/09 NZ-NA/I/PN/08/09 NZ-RO/WM/II/PO/07/09 NZ-NT/I/PN/06/09 NZ-NTZ/I/PN/05/09 NZ-NT/I/PN/04/09 NZ-NT/I/PN/02/09 NZ-NA/I/PN/03/09 NZ-NT/I/PN/01/09 NZ-NT/I/PN/18/08 NZ-NA/I/PN/19/08 NZ-RR/I/PN/20/08 NZ-RR/I/PN/17/08 NZ-NT/II/PN/11/08 NZ-RR/I/PN/16/08 NZ-NT/I/PN/15/08 NZ-NT/I/PN/12/08 NZ-NT/I/PN/14/08 NZ-NTZ/I/PN/10/08 NZ-ET/II/PN/02/15 NZ-NT/I/PN/08/08 NZ-TEST 1 NZ-NT/I/PN/06/08 NZ-NTZ/I/PN/03/08 NZ-RR/I/PN/05/08 NZ-NTZ/I/PN/04/08 NZ-NT/I/PN/02/08 NZ-NT/I/PN/01/08

Files for download

Procedure No NZ-ER/II/PN/03/19 UNIEWAŻNIONE

Plan SAR

1. NZ-ER/II/PN/03/19 Ogłoszenie opublikowane w Dz. Urz. UE (data zamieszczenia: 05.07.2019)

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (data zamieszczenia: 05.07.2019)

3. Opis techniczny - załącznik nr 1 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

4. Warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

5. Kryteria oceny ofert - załącznik nr 3 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

6. Formularz oferty - załącznik nr 4 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

7. JEDZ (wersja edytowalna) - załącznik nr 5 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

8. Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 6 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

9. Wykaz wykonanych dostaw i usług - załącznik nr 7 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

10. Wykaz osób - załącznik nr 8 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

11. Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu - załącznik nr 9 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

12. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wyroku lub decyzji adm. - załącznik nr 10 (data zamieszczenia: 05.07.2019)

13. Wzór umowy - załącznik nr 11 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

14. Klauzula informacyjna - załącznik nr 12 do SIWZ (data zamieszczenia: 05.07.2019)

15. Zmiana treści ogłoszenia DUUE (data zamieszczenia: 10.07.2019)

16. Odpowiedzi na pytania (data zamieszczenia: 10.07.2019)

17. Odwołanie Wykonawcy (data zamieszczenia 16.07.2019r)

18. Wezwanie do przystapienia do postępowania odwoławczego (data zamieszczenia 16.07.2019r)

19. Zmiana treści ogłoszenia nr 2 (data zamieszczenia: 18.07.2019)

20. Zmiana ogłoszenia nr 3 (data zamieszczenia 18.07.2019)

21. Odpowiedzi na pytania nr 2 (data zamieszczenia: 19.07.2019)

22. Odpowiedzi na pytania nr 3 (data zamieszczenia: 29.07.2019)

23. Zmiana treści SIWZ (data zamieszczenia: 29.07.2019)

24. Zmiana treści ogłoszenia nr 4 (data zamieszczenia: 29.07.2019)

25. Odpowiedzi na pytania nr 4 (data zamieszczenia: 05.08.2019)

26. Odpowiedzi na pytania nr 5 (data zamieszczenia: 08.08.2019)

27. Odpowiedzi na pytania nr 6 (data zamieszczenia: 26.08.2019)

28. Odpowiedzi na pytania nr 7 (data zamieszczenia: 27.08.2019)

29. Odpowiedzi na pytania nr 8 (data zamieszczenia: 02.09.2019)

30. Odpowiedzi na pytania nr 9 (data zamieszczenia: 04.09.2019)

31. Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania nr 10 (data zamieszczenia: 12.09.2019)

32. Zmiana treści ogłoszenia nr 5 (data zamieszczenia: 12.09.2019)

33. Odpowiedzi na pytania nr 11 (data zamieszczenia: 27.09.2019)

34. Zmiana SIWZ- odpowiedzi na pytania 12 (data zamieszczenia: 03.10.2019r)

35. Zmiana ogłoszenia nr 6 (data zamieszczenia: 03.10.2019r)

36. Zmiana treści ogłoszenia nr 7 - zmiana terminu składania ofert (data zamieszczenia: 21.10.2019r)

37. Odpowiedzi na pytania nr 13, zmiana tresci SIWZ (data zamieszczenia: 22.10.2019r)

38. Zał. nr 1 - OT po zmianach (data zamieszczenia: 22.10.2019r)

39. Zał. nr 1 - OT - wersja pomocnicza z uwidocznionymi zmianami (data zamieszczenia: 22.10.2019r)

40. Zał. nr 1 - OT wersja pomocnicza plik MS WORD

41. Zawiadomienie o zebraniu wykonawców 8.11.2019r (data zamieszczenia: 04.11.2019r)

42. Odpowiedzi na pytania nr 14 (data zamieszczenia: 07.11.2019)

43. Zmiana SIWZ_przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.11.2019 (data zamieszczenia: 08.11.2019)

44. Zmiana treści ogłoszenia nr 7 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)- zmiana terminu składania ofert (data zamieszczenia: 08.11.2019r)

45. Informacja o zmianie siwz, odp na pytania 15 (data zamieszczenia: 14.11.2019r)

46. informacja z zebrania wykonawców (data zamieszczenia: 14.11.2019)

47. Zał. nr 1 - OT treść ujednolicona oraz zawierająca zmiany (data zamieszczenia: 14.11.2019r)

48. Zał. nr 11_umowa o treści po zmianach (data zamieszczenia 15.11.2019)

49. OT w wersj edytowalnej (data zamieszczenia 15.11.2019)

50. Informacja o ujenoliceniu, zmianie zał. nr 3 i 4 - kryteria oceny ofert oraz formularz oferty (data zamieszczenia 15.11.2019r)

51. Zał. nr 3 po zmianach, ujednoliceniu - kryteria oceny ofert (data zamieszczenia 15.11.2019)

52. Zał. nr 4 o zmianach ujednoliceniu - formularz ofery (data zamieszczenia 15.11.2019)

53. Zał. nr 4 - formularz oferty, w wersji edytowalnej (data zamieszczenia 15.11.2019r)

54. Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia: 28.11.2019)

55. Unieważnienie postępowania (data zamieszczenia: 28.11.2019)