Archives

Delegacja z Czarnogóry

2023-08-07

W dniu 12 lipca 2023 Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa odwiedziła delegacja przedstawicieli instytucji rządowych z Czarnogóry. Delegacji przewodniczyli: sekretarz stanu Pani Dajana Perković oraz sekretarz stanu Pan Ismet Latić. Podczas wizyty, goście odwiedzili siedzibę Służby SAR w Gdyni, gdzie zastępca dyrektora ds. Operacyjnych Jerzy Kiszczak przybliżył zasady funkcjonowania Służby SAR oraz jej wyposażenie. W trakcie wizytacji siedziby MSPiR delegaci mogli zapoznać się także z działaniem Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego. Po południu goście wizytowali Morską Stację Ratowniczą w Górkach Zachodnich, gdzie Kapitan Brunon Rzepka opowiedział o warunkach pełnienia dyżuru ratowniczego oraz zaprezentował jednostkę ratowniczą typu SAR 1500. Mamy nadzieję, że wizyta w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa była ciekawym doświadczeniem dla naszych gości i zaowocuje ona dalszą współpracą. Koordynatorem i organizatorem wizyty delegacji z Czarnogóry była Pani Anna Kurkowska.

 
79 rocznica Powstania Warszawskiego

2023-07-31

Dla uczczenia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Stacjach Ratownictwa Morskiego oraz statkach Służby SAR w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe z sygnałem akustycznym ciągłym, nie modulowanym przez okres 1 minuty.
 
Powyższe przedsięwzięcie będzie zrealizowane na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z dnia 7 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013.96).
 
Dodatkowym celem uruchomienia sygnałów akustycznych jest sprawdzenie ich funkcjonowania.
 
Prosimy o nie podejmowanie żadnych działań związanych z włączeniem syren alarmowych.
Sprawozdanie finansowe za rok 2022

2023-05-19

STATYSTYKA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ MSPIR w I KWARTALE 2023 r.

2023-04-17

L.P. 

INFORMACJA 

DANE LICZBOWE 

1. 

Akcje ratownicze 

 

1.1 

Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu 

10

1.2 

Ewakuacje medyczne 

4

1.3 

Akcje ratowania mienia

3

1.4 

Akcje zwalczania rozlewów 

4

Ilość osób, którym udzielono pomocy - ogółem 

13

Ilość osób uratowanych, które były w zagrożeniu życia na morzu 

8

2. 

Akcje wyjaśniające 

17

2.1 

Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR 

1

2.2 

Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR 

1

2.3 

Fałszywe alarmy GMDSS 

6

Akcje statków ratowniczych MSPiR 

17

Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR 

11

Akcje statków przeciwrozlewowych 

0

5. 

Udział jednostek w akcjach ratowniczych - z miejsc bazowania 

5.1 

Tolkmicko 

1

5.2 

Sztutowo 

 

5.3 

Świbno 

3

5.4 

Górki Zachodnie 

 

5.5 

Gdynia 

4

5.6 

Hel 

3

5.7 

Władysławowo 

2

5.8 

Łeba 

 

5.9 

Ustka 

5

5.10 

Darłowo 

2

5.11 

Kołobrzeg 

5

5.12 

Dziwnów 

 

5.13 

Świnoujście 

2

5.14 

Trzebież 

1

6. 

Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych 

6.1 

MW RP

2 (ŚMIGŁOWCE-2 / OKRĘTY-
0/SAMOLOT-0)

6.2 

MO SG 

3

6.3 

PSP 

5

6.4 

POLICJA 

6

6.5 

WOPR 

3

6.6 

PRM(Karetki Pogotowia) 

9

6.7 

ARCC Warszawa 

7

6.8 

ODOR -COM 

2

6.9 

Inne jednostki we współdziałaniu 

MRCC MADRID, JAPAN COAST GUARD, KPT GDAŃSK, GARMIN IERCC, TOPR, JRCC CABO VERDE, MRCC DELGADA, MRCC DAKAR , KOŁ-151, SEEADLER, ZHP, RCC TIRANA, RCC WENEZUELA, MRCC BREMEN,PRR, ŚWI-47, BALTIVIA, MRCC GRIS NEZ, UK MRCC, 112, KPT SZCZECIN, MRCC KALININGRAD, KPT GDYNIA

Opracował: Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych kpt.ż.w. Jerzy Kiszczak

Uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego

2023-03-24

 

 

Dnia 24 marca 2023 roku na terenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie odbędzie się uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020 dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Służba SAR jako państwowa jednostka budżetowa jest odpowiedzialna za ratownictwo życia na morzu oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego. Uruchamiany pilotażowo system wykrywania skażeń środowiska morskiego ma za zadanie wzmocnić zdolności ratowników morskich w reagowaniu na różnego rodzaju incydenty związane z wystąpieniem zanieczyszczeń na wodach Morza Bałtyckiego poprzez integrację nadzoru przy współpracy między przedstawicielami nauki, administracji, służb i organizacjami sektora gospodarki morskiej.

Zadaniami jakie były realizowane w powyższym projekcie to:

 1. Budowa, integracja i utrzymywanie pilotażowego systemu, w tym zakup detektorów skażeń.

W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • 12 szt. przenośnych analizatorów oleju w wodzie Turner Design TD-560, wraz
  z walizkami transportowymi i akcesoriami do wykonywania pomiarów stężenia olejów lżejszych niż woda;
 • 12 szt. Przenośnych detektorów wielogazowych Honeywell MultiRAE Lite, które wyposażone zostały w 5 czujników umożliwiających wykrywanie stężenia: Lotnych Związków Organicznych (przydatne do wykrywania oparów substancji ropopochodnych), amoniaku NH3, tlenku węgla CO, Chloru Cl2, gazów palnych (czujnik dolnej granicy wybuchowości metanu);
 • 5 szt. Modemów radiowych RAELink 3 przeznaczonych do współpracy
  z czujnikiem MultiRAE lite;
 • 4 szt. Modemów radiowych RAELink Mesh do odbierania danych z czujnika MultiRAE z odległości do 3 km;
 • 1 szt. Modułu do kalibracji czujników gazowych Auto RAE2;
 • 12 szt. Komputerów przenośnych.
 1. Zakup urządzeń do odczytu i eksportu danych oraz urządzenia do magazynowania
  i archiwizowania danych zebranych przez czujniki,
 2. Opracowanie wewnętrznych procedur systemu wykrywania skażeń wody, systemu skażeń powietrza oraz systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki Wojennej.

Projekt ten był realizowany przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w latach 2020-2023, a jego wartość to: 1 487 932,13 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło: 845 865,63 zł.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR