Wydarzenia

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

2018-11-11

Reprezentacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Celebrowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pracownicy Służby SAR rozpoczeli od udziału we Mszy Św. w kościele pw. NMP Królowej Polski. Następnie w Wielkiej Paradzie Niepodległości udział wziął Poczet Sztandarowy w składzie: Grażyna Richter, Jacek Speth, Sławomir Strug. W paradzie uczestniczył również samochód z Brzegowej Stacji Ratowniczej z Władysławowa z łodzią ratowniczą R-14 prowadzony przez Rafała Goecka wraz z ratownikiem ochotnikiem Przemysławem Elwartem. Parada  swój przebieg zakończyła pod pomnikiem Polski Morskiej znajdującym się przy Skwerze Kościuszki, gdzie odbył się uroczysty apel, podczas którego Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Maciej Zawadzki w asyście Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych Andrzeja Trojanowskiego i Inspektora Operacyjnego Bartłomieja Januchty złożył w imieniu Służby SAR wiązankę kwiatów.

Z okazji "100 Gdyńskich Urodzin Niepodległej" przy Nabrzeżu Pomorskim zacumowały również dwa statki ratownicze: Kpt. Poinc dowodzony przez kapitana Józefa Wickiego oraz Sztorm dowodzony przez kapitana Piotra Styp-Rekowskiego. Jednostki zostały na kilka godzin udostępnione dla zwiedzających.

 

Fot: Maciej Grzonka

 

 

Opracował:
Wojciech Paczkowski
Kierownik MRCK
100. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018-11-07

W roku bieżącym celebrujemy 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie brała udział w uroczystościach organizowanych przez Miasto Gdynia w dniu 11 listopada. Obchody rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 10:00 w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Gdyni. W godzinach od 12:00 do 13:00 odbędzie się Wielka Parada Niepodległości, której trasa przebiegać będzie od Dworca Głównego w Gdyni, poprzez ul. 10 lutego, aż do Skweru Kościuszki, gdzie pod pomnikiem Polski Morskiej zostaną złożone wieńce. Kwiaty w imieniu MSPiR złoży Dyrektor Służby SAR z asystą. W pochodzie weźmie udział poczet sztandarowy, delegacja z BSR Władysławowo (Samochód Ratowniczy STAR z łodzią R-14).

W godzinach od 13:00 do 15:00 przy Nabrzeżu Pomorskim będzie udostępniony do zwiedzania mieszkańcom Gdyni i przybyłym gościom statek ratowniczy „Kapitan Poinc”.

Więcej informacji na temat obchodów organizowanych przez miasto Gdynia można uzyskać pod adresem http://www.paradagdynia.pl/.

 

Źródło: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/100-gdynskie-urodziny-niepodleglej,530422

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Ćwiczenia medyczne

2018-10-19

W dniach 19 oraz 20 października odbyły się ćwiczenia ratownicze z udziałem m.in. Brzegowych Stacji Ratowniczych ze Świbna i Sztutowa oraz statków ratowniczych Wiatr i Kapitan Poinc. Oprócz ratowników morskich, w zmaganiach brali również udział studenci ratownictwa medycznego I i II roku z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, instruktorzy ratownictwa pola walki oraz lekarze instruktorzy ze Śląska. Łącznie w przedsięwzięciu wzięło udział 60 osób.

W piątek w Sztutowie odbyły się zajęcia teoretyczne, w trakcie których ratownicy morscy mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami opatrunków uciskowych i staz taktycznych. Przećwiczono również elementy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na lądzie.

Następnego dnia ratownicy spotkali się w Świbnie, by wspólnie rozpocząć część praktyczną ćwiczeń i wyruszyć na wody Zatoki Gdańskiej. Na początku łodzie ratownicze trenowały wraz z m/s Wiatr podchodzenie do statku w ruchu, przekazywanie poszkodowanych na inną jednostkę, poszukiwanie tratwy ratunkowej, następnie łodzie hybrydowe i statek ratowniczy m/s Wiatr udały się do m/s "Kapitan Poinc", aby z jego pokładu przeprowadzić masową ewakuacje poszkodowanych i przetransportować na brzeg do mobilnego punktu koordynacyjnego, w którym udzielano dalszej niezbędnej pomocy.

Po wykonaniu powierzonych zadań ratownicy morscy wraz ze studentami i instruktorami udali się do Stacji Ratownictwa Morskiego w Świbnie, gdzie podsumowano przebieg ćwiczeń.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności do współdziałania podczas masowych ewakuacji ze statków w niebezpieczeństwie na morzu. W zorganizowanych manewrach chodziło przede wszystkim o praktyczne przećwiczenie prowadzenia akcji ratowniczych z naciskiem na udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym osobom.

W części praktycznej na Zatoce Gdańskiej udział wziął Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Pan Maciej Zawadzki.

fot. Rafał Goeck i Jacek Speth

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Odejście na emeryturę

2018-10-12

W dniu 12.10.2018 roku na emeryturę odszedł Pan Zdzisław Jastrzębski.

Po latach pracy na statkach handlowych w Polskich Liniach Oceanicznych w 1997 roku zatrudnił się w załogach pływających Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Uczestniczył w końcowej fazie budowy i próbach statecznościowych oraz morskich pierwszego ze statków typu SAR 1500, czyli m/s „Cyklon”. Przez kilka miesięcy był członkiem pierwszej załogi tego statku.

W 1998 roku przeszedł do pracy w Dziale Techniki i Zaopatrzenia, w którym pracował przez ostatnie 20 lat na stanowisku „Specjalisty Technicznego ds. morskich”. Prowadził od strony technicznej nadzór nad łodziami, samochodami i żurawikami eksploatowanymi w naszych Brzegowych Stacjach Ratowniczych oraz statkami m/s „Czesław II” i dwoma typu SAR 3000 tj. m/s „Pasat” i m/s „Orkan”. Przez wiele lat sprawował w MSPiR funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

Dziękujemy Panu za wszystkie lata ofiarnej pracy na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Życzymy, aby na emeryturze spełnił Pan wszystkie Swoje plany, które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz aby każdy dzień, był dla Pana bardziej wyjątkowy niż ten poprzedni.

fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

 

Opracował:
Mirosław Tarkowski
Dział Techniczno - Inwestycyjny
Ćwiczenia Patrol – 18

2018-10-15

            W dniach od 16 do 18 października, na trenie Polski, odbędzie się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18.

W ćwiczeniu oprócz ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa będzie również uczestniczyć 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych będzie 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu – 18 prowadzone będą działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły Zbrojne do udziału w Patrolu – 18 skierowały między innymi personel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz kompanię chemiczną ze składu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję Kierownika ćwiczenia pełnić będzie Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach sprawdzenia KSWSiA przewidziano między innymi epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa (16 października, godzina 10.00, stacja Warszawa Praga, od ul. Golędzinowskiej), wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie (17 października, godzina 11.00) czy próby nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją (17 października, 14.00, Warszawa, Terminal LS Airport Services S.A., ul. Wirażowa 35).

Akredytacje przedstawicieli mediów na obserwację przebiegu ćwiczenia w ww. lokalizacjach prowadzą:

  • epizod w Porcie Dziwnów: oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kpt. Grzegorz Lewandowski, tel. 509 598 859, 261 242 080, e-mail: rzecznikprasowy8fow@wp.pl
  • epizody na stacji Warszawa Praga oraz na Terminalu Cargo: rzecznik  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr por. Czesław Cichy, tel. 65 991 292, e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej oraz nazwę redakcji należy przesyłać do 15 października, do godziny 14.00.

Szczegółowych informacji nt. przebiegu ćwiczenia udziela ppłk Jarosław Czepiel z  Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, nr tel. 727 015 030.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy