Archives

RATOWNIK BSR

2021-02-25

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa(Służba SAR) poszukuje kandydatów na stanowisko:

RATOWNIK BRZEGOWEJ STACJI RATOWNICZEJ

W USTCE

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Brzegowa Stacja Ratownicza 

76-270 Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 16

WYMAGANIA:

- prawo jazdy kat. B C E

- zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego   

- świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu - SRC

- patent  motorowodnego sternika morskiego

- wykształcenie zawodowe

 

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- pełnienie dyżurów w BSR zgodnie z grafikiem,

- utrzymanie gotowości ludzi i sprzętu do podjęcia akcji ratowniczej

- uczestniczenie w akcjach ratowniczych i szkoleniach

- kierowanie akcjami ratowniczymi przy nie wyznaczeniu innej osoby

- opracowanie sprawozdań z akcji na swoim dyżurze

- znajomość zasad i obsługi urządzeń technicznych w które wyposażony jest BSR 

- znajomość metod ratowania stosowanych w ratownictwie brzegowym

 system czasu pracy: równoważny,   pełny etat,   wynagrodzenie  zasadnicze brutto:  3 050,- zł.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW (CV):

Dział Kadr Lądowych

81-340 Gdynia, Ul. Hryniewickiego 10

Telefon: 58 660 76 64

Lub drogą elektroniczną: teresa.siemienczuk@sar.gov.pl

oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2021-02-10

W środę 10.02.2021 r. o godzinie 00:41 inspektorzy dyżurni Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni odebrali sygnał wzywania pomocy "Distress" - "człowiek za burtą" nadany z okrętu ORP Orkan znajdującego się ok. 1 Mm na wschód od brzegu na wysokości Gdyni Redłowa. Jak się okazało, po przeprowadzeniu wywiadu z dowódcą jednostki jeden z załogantów nie stawił się na ogłoszonej wcześniej zbiórce i po przeszukaniu okrętu domniemano, że musiał on wypaść za burtę. Natychmiast po otrzymaniu powyższego sygnału Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zadysponowała trzy swoje jednostki - statki ratownicze Sztorm z Helu oraz Wiatr z Górek Zachodnich i łódź ratowniczą R-20 stacjonującą w Gdyni. Koordynację poszukiwań prowadziło Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego, które kierowało działaniami na wodzie, w powietrzu i na lądzie łącznie 15 jednostek - w tym śmigłowca ratowniczego Marynarki Wojennej, jednostek Służby SAR, Morskiego Oddziału Staży Granicznej, Sopockiego WOPRu, Marynarki Wojennej, Straży Pożarnej oraz Policji. Aktywne poszukiwania zakończyły się o godzinie 08:12 wynikiem negatywnym. Po zakończonych działaniach odnowiono gotowość dla jednostek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Informacja o przekazaniu majątku

2021-02-15

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r,
Dz. U. z 2019, poz2004 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu  Państwa §38 pkt8,
informujemy o nieodpłatnym przekazaniu składników majątku  tj.,
•    Łodzi ratowniczej GEMINI, nr rejestracyjny R23
•    Samochodu osobowego marki FORD TRANSIT
•    Przyczepy ciężarowej TRAMP TRAIL 1300JH,
na rzecz
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyniku przetargu ofertowego

2021-01-20

W wyniku ogłoszonego przetargu na sprzedaż:

  • łodzi roboczej SEAPACK 80 z silnikiem
  • przyczepy podłodziowej model SNIPE,, A12000 – VIK

najkorzystniejszą ofertę złożyła i przetarg wygrała firma

            ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
            Usługi Sprzętem Budowlanym
            w Elblągu.

 

 

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2021-01-16

Ratownicy morscy z Dziwnowa 16.01.2021 r. brali udział w poszukiwaniach zaginionych rybaków w rejonie ujścia rzeki Dziwna. Zgłoszenie, które dotarło do inspektora operacyjnego w Świnoujściu o godz. 14.43 dotyczyło zaginięcia dwóch mężczyzn, którzy wypłynęli swoją łodzią o godz. 07.00 z portu w miejscowości Sierosław i nie powrócili z powrotem do miejsca wypłynięcia. Do poszukiwań skierowana została załoga Brzegowej Stacji Ratowniczej w Dziwnowie, śmigłowiec W-3WARM z lotniska 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie, jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Kamienia Pomorskiego, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Policja z Kamienia Pomorskiego. Aktywne działania trwały do godziny 17:30 w trakcie których, zostały odnalezione łódź, którą wypłynęli zaginieni oraz jeden z poszkodowanych. Rybak wyciągnięty z wody był nieprzytomny i nie wykazywał czynności życiowych. Nasi ratownicy podjęli się natychmiastowej resuscytacji w trakcie transportu poszkodowanego na brzeg. Niestety pomimo starań ratowników morskich oraz strażaków przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Drugi z rybaków uznany jest za zaginionego.

Po zakończonych działaniach odnowiono gotowość dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Dziwnowie.

 

fot. MSPiR

 
Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR