Archiwum wiadomosci

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-04-27

W dniu 27.04.2019 około godziny 10.30 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało informację o osobie, która potrzebuje pilnej ewakuacji z jednostki wędkarskiej "Łowca", która to znajdowała się 15 Mm na Północny - Zachód od Władysławowa. Poszkodowany mężczyzna był przytomny, zwracał krew. Do akcji natychmiastowo zadysponowano statek ratowniczy M/s "Bryza" stacjonujący we Władysławowskim porcie oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Po przybyciu jednostek ratowniczych na miejsce poszkodowany został zabezpieczony oraz przekazany na pokład wiropłatu. Następnie śmigłowiec powrócił na lotnisko Gdynia Babie Doły, gdzie przekazał mężczyznę oczekującemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

 


 

 

Fot. Adrian Żak

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Zawiadomienie

2019-03-08

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Dariusza Konkola,

wieloletniego Kapitana statków ratowniczych,

autora wielu wydawnictw opisujących historię i działalność Służby SAR

i przede wszystkim naszego Kolegę i Przyjaciela z pracy.

Żonie, Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia

składają
dyrekcja, kierownictwo i pracownicy

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące aktualizacji Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń.

2019-02-25

Aktualizacja Krajowego Planu w proponowanym zakresie jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności dokumentu z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE.

Informujemy, że aktualizacją objęte zostały rozdziały Krajowego Planu dotyczące określenia i podziału odpowiedzialności oraz sposobu powiadamiania i wymiany informacji.

Ewentualne uwagi do załączonych dokumentów można przesyłać na adres: office@sar.gov.pl

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-01-10

W dniu 10 stycznia 2019 roku o godzinie 2146 Kapitanat Portu Gdynia skontaktował się z ratownikami morskimi dyżurującymi na statku ratowniczym Kpt. Poinc. Załodze  przekazano informację o jednostce, która przybyła do Gdyńskiego portu bez jednego marynarza. Wiadomość ta została przekazana do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego, które po potwierdzeniu informacji zadysponowało siły i środki do poszukiwań mężczyzny. Zaginiona osoba, była widziana ostatni raz na pokładzie statku o godzinie 1600, kiedy to jednostka znajdowała się na wysokości portu we Władysławowie. Do przeszukiwania wyznaczonych rejonów zostało zadysponowanych łącznie 10 jednostek. Od strony otwartego morza: statek ratowniczy Bryza, łódź ratownicza R-14 z Brzegowej Stacji Ratowniczej we Władysławowie, statek floty handlowej Thurkus, prom Stena Spirit oraz śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej. Od strony Zatoki Gdańskiej: statek ratowniczy Wiatr, łodzie ratownicze R-3 i R-20, jednostka Straży Granicznej SG-211, a także jednostka Bumer z Gdyńskiego WOPR-u. Poszukiwania trwające do godziny 0613 następnego dnia zostały przerwane. O godzinie 0755 wznowiono przeszukiwanie akwenów. Zadysponowane do akcji zostały śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej i statek ratowniczy Kpt. Poinc. Niestety po wielogodzinnych poszukiwaniach o godzinie 1630 działania zakończono wynikiem negatywnym.

 

Fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w 2018r.

2019-01-02

L.P.

INFORMACJA

DANE LICZBOWE

1.

Akcje ratownicze

341

1.1

Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu

143

1.2

Ewakuacje medyczne

31

1.3

Inne akcje (RM, AR)

59

1.4

Akcje zwalczania rozlewów

3

Ludzie uratowani

66

2.

Akcje wyjaśniające

105

2.1

Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR

9

2.2

Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR

37

2.3

Fałszywe alarmy GMDSS

23

Akcje statków ratowniczych MSPiR

171

Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR

141

Akcje statków przeciwrozlewowych

3

5.

Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR

5.1

Tolkmicko

5

5.2

Sztutowo

20

5.3

Świbno

24

5.4

Górki Zachodnie

25

5.5

Gdynia

27

5.6

Hel

20

5.7

Władysławowo

60

5.8

Łeba

23

5.9

Ustka

9

5.10

Darłowo

26

5.11

Kołobrzeg

39

5.12

Dziwnów

21

5.13

Świnoujście

18

5.14

Trzebież

18

6.

Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych

6.1

MW PR (w tym śmigłowce)

22

6.2

MO SG

13

6.3

PSP

44

6.4

POLICJA

41

6.5

WOPR

66

 

6.6

Inne jednostki we współdziałaniu

PR-38; UK COASTGUARD-4 ; MRCC ETEL-1 ;MRCC PUNTA ARENAS-1 ; MRCC CHILE-1 ; IERCC USA-1 ; GOPR BESKIDY ; BALTIC BETA-2 ; MRCC KALININGRAD-3 ; MRCC BREMEN-5 ; MRCC KLAJPEDA-1 ; NETHERLANDS COASTGUARD-2 ; FRANCE CG ; MRCC Cap Griz Nez ; JRCC Bodo ; JRCC Den Helder ; JRCC Stavenger ; MRCC Roma-1 ; MRCC Rego di Calabria ;MRCC HONG KONG ;MRCC Lisboa ; MRCC Rabat ; MRSC Funchial  Pilotówka ; Liyoral ; HukanaII ; Baltivia ; Halicz ; śmigłowiec niemiecki-1; śmigłowiec szwedzki-1; niemiecka jednostka policji wodnej ;s/y Brązowa Atena ; ms MEWO NAWIGATOR ; śmigłowce duńskiex2 ;jednostki SAR duńskiex3 ;

 Opracował: Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych  kpt.ż.w. Janusz Maziarz