Archiwum wiadomosci

Zawiadomienie

2019-03-08

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Dariusza Konkola,

wieloletniego Kapitana statków ratowniczych,

autora wielu wydawnictw opisujących historię i działalność Służby SAR

i przede wszystkim naszego Kolegę i Przyjaciela z pracy.

Żonie, Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia

składają
dyrekcja, kierownictwo i pracownicy

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące aktualizacji Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń.

2019-02-25

Aktualizacja Krajowego Planu w proponowanym zakresie jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności dokumentu z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE.

Informujemy, że aktualizacją objęte zostały rozdziały Krajowego Planu dotyczące określenia i podziału odpowiedzialności oraz sposobu powiadamiania i wymiany informacji.

Ewentualne uwagi do załączonych dokumentów można przesyłać na adres: office@sar.gov.pl

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-01-10

W dniu 10 stycznia 2019 roku o godzinie 2146 Kapitanat Portu Gdynia skontaktował się z ratownikami morskimi dyżurującymi na statku ratowniczym Kpt. Poinc. Załodze  przekazano informację o jednostce, która przybyła do Gdyńskiego portu bez jednego marynarza. Wiadomość ta została przekazana do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego, które po potwierdzeniu informacji zadysponowało siły i środki do poszukiwań mężczyzny. Zaginiona osoba, była widziana ostatni raz na pokładzie statku o godzinie 1600, kiedy to jednostka znajdowała się na wysokości portu we Władysławowie. Do przeszukiwania wyznaczonych rejonów zostało zadysponowanych łącznie 10 jednostek. Od strony otwartego morza: statek ratowniczy Bryza, łódź ratownicza R-14 z Brzegowej Stacji Ratowniczej we Władysławowie, statek floty handlowej Thurkus, prom Stena Spirit oraz śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej. Od strony Zatoki Gdańskiej: statek ratowniczy Wiatr, łodzie ratownicze R-3 i R-20, jednostka Straży Granicznej SG-211, a także jednostka Bumer z Gdyńskiego WOPR-u. Poszukiwania trwające do godziny 0613 następnego dnia zostały przerwane. O godzinie 0755 wznowiono przeszukiwanie akwenów. Zadysponowane do akcji zostały śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej i statek ratowniczy Kpt. Poinc. Niestety po wielogodzinnych poszukiwaniach o godzinie 1630 działania zakończono wynikiem negatywnym.

 

Fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w 2018r.

2019-01-02

L.P.

INFORMACJA

DANE LICZBOWE

1.

Akcje ratownicze

341

1.1

Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu

143

1.2

Ewakuacje medyczne

31

1.3

Inne akcje (RM, AR)

59

1.4

Akcje zwalczania rozlewów

3

Ludzie uratowani

66

2.

Akcje wyjaśniające

105

2.1

Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR

9

2.2

Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR

37

2.3

Fałszywe alarmy GMDSS

23

Akcje statków ratowniczych MSPiR

171

Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR

141

Akcje statków przeciwrozlewowych

3

5.

Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR

5.1

Tolkmicko

5

5.2

Sztutowo

20

5.3

Świbno

24

5.4

Górki Zachodnie

25

5.5

Gdynia

27

5.6

Hel

20

5.7

Władysławowo

60

5.8

Łeba

23

5.9

Ustka

9

5.10

Darłowo

26

5.11

Kołobrzeg

39

5.12

Dziwnów

21

5.13

Świnoujście

18

5.14

Trzebież

18

6.

Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych

6.1

MW PR (w tym śmigłowce)

22

6.2

MO SG

13

6.3

PSP

44

6.4

POLICJA

41

6.5

WOPR

66

 

6.6

Inne jednostki we współdziałaniu

PR-38; UK COASTGUARD-4 ; MRCC ETEL-1 ;MRCC PUNTA ARENAS-1 ; MRCC CHILE-1 ; IERCC USA-1 ; GOPR BESKIDY ; BALTIC BETA-2 ; MRCC KALININGRAD-3 ; MRCC BREMEN-5 ; MRCC KLAJPEDA-1 ; NETHERLANDS COASTGUARD-2 ; FRANCE CG ; MRCC Cap Griz Nez ; JRCC Bodo ; JRCC Den Helder ; JRCC Stavenger ; MRCC Roma-1 ; MRCC Rego di Calabria ;MRCC HONG KONG ;MRCC Lisboa ; MRCC Rabat ; MRSC Funchial  Pilotówka ; Liyoral ; HukanaII ; Baltivia ; Halicz ; śmigłowiec niemiecki-1; śmigłowiec szwedzki-1; niemiecka jednostka policji wodnej ;s/y Brązowa Atena ; ms MEWO NAWIGATOR ; śmigłowce duńskiex2 ;jednostki SAR duńskiex3 ;

 Opracował: Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych  kpt.ż.w. Janusz Maziarz

Uroczystość odbioru skuterów ratownictwa morskiego

2018-11-19

W dniu 19 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowych skuterów wodnych przeznaczonych do działań związanych bezpośrednio z ratownictwem morskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zakupiła siedem jednostek typu RescueRunner za kwotę 1.229.902,65 PLN. Wcześniej w 2016 roku Służba SAR otrzymała jedną jednostkę tego rodzaju do testowania i po pozytywnej opinii użytkujących ją ratowników morskich z Łeby kierownictwo Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z dyrektorem Maciejem Zawadzkim na czele podjęło decyzję o zakupie skuterów na wszystkie pozostałe Brzegowe Stacje Ratownicze.

Skutery te są przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu w całorocznych warunkach panujących na Morzu Bałtyckim, z wyłączeniem okresów zlodzenia.

Rescuerunner jest jednostką zaprojektowaną w Szwecji i użytkowaną przez służby ratownicze na wszystkich kontynentach. W procesie tworzenia tego typu skuterów wodnych uczestniczyli ratownicy morscy ze Szwedzkiego Towarzystwa Ratownictwa Morskiego (Swedish Sea Rescue Society – SSRS).

Do jego zalet można zaliczyć:

 • Szybkość w dotarciu na miejsce zdarzenia (maks. do 35 węzłów)
 • Zdolność do pływania na akwenach niedostępnych dla łodzi ratowniczych
 • Modułowa zabudowa /kadłub + zespół napędowy/
 • Wysoko odporny kadłub (wymienny) na uderzenia /kadłub wielokomorowy/
 • Bardzo prosta naprawa
 • Lekki mobilny środek Ratowniczy
 • Łatwy do odwrócenia i ponownego uruchomienia (jednostka napędowa automatycznie jest wyłączana) po przewróceniu

W uroczystości przekazania i poświęcenia siedmiu skuterów do ratownictwa morskiego poza pracownikami i dyrekcją Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wzięli udział:

 • ojciec Edward Pracz - Duszpasterz Ludzi Morza
 • kpt. ż.w. Włodzimierz Kotuniak - Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
 • kmdr. Mirosław Jurkowlaniec - Dowódca 3 Flotylli Okrętów
 • kmdr. Patryk Zieliński - Centrum Operacji Morskich
 • kmdr pil. Roman Tański - Szef Szkolenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
 • insp. Robert Leksycki - Komendant Miejski Policji w Gdyni
 • st. kpt. Marcin Nowak - Komendant Miejski PSP w Gdyni
 • dr inż. kpt ż.w. Przemysław Wilczyński - Prodziekan ds. Morskich - Uniwersytet Morski Gdynia
 • Generał Związku Piłsudczyków Władysław Śliwa - Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków RP
 • Przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Generał Związku Piłsudczyków Władysław Śliwa wręczył również pamiątkowe medale z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 30 rocznicy istnienia Związku Piłsudczyków Dyrektorowi Służby SAR Maciejowi Zawadzkiemu, Kierownikowi Wydziału Ratowniczego Wojciechowi Rolbieckiemu oraz zasłużonemu Inspektorowi Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego Edmundowi Kosiarzowi.

 

Fot: Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR