Budowa statku ratowniczego kat. I typu SAR-3000

Budowa statku ratowniczego I kategorii, typu SAR-3000/III (zgodnie z projektem technicznym)

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013

Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku

Działanie 7.2: Rozwój transportu morskiego


 

Projekt został umieszczony w „indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – projekty podstawowe”

 • Wartość projektu: 38 957 010 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 113 458 PLN
 • Przewidywany okres realizacji: 2010 – 2012
 • Miejsce realizacji: województwo Pomorskie

Celem projektu jest poprawa oraz wzmocnienie sił i środków Służby SAR służących wykonywaniu zadań poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu oraz wsparcie działań zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, poprzez zastąpienie wyeksploatowanych statków ratowniczych typu R-17 jednostkami nowej generacji.

Funkcje podstawowe statku

 • poszukiwanie ludzi i obiektów na morzu,
 • ewakuacja ludzi ze statków, powierzchni wody i środków ratunkowych oraz ich transport do portów schronienia,
 • ewakuacja medyczna,
 • udzielanie poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej,
 • współdziałanie ze śmigłowcami w akcjach SAR wraz z przekazywaniem rozbitków,
 • koordynacja działań ratowniczych poszukiwawczych w przypadku działania kilku jednostek ratowniczych.

Funkcje dodatkowe w zakresie udzielania pomocy ludziom na jednostkach w niebezpieczeństwie

 • holowanie małych jednostek o długości do 25 [m],
 • gaszenie pożarów,
 • podwodne prace ratownicze do głębokości 20 [m],
 • przekazywanie paliwa w morzu jednostkom SAR 1500,
 • zasilanie w energię elektryczną innych statków,
 • odpompowywanie wody w celu niedopuszczenia do zatonięcia jednostki.

Produktu

 • nowoczesny morski statek ratowniczy I kategorii typu SAR-3000 działający w każdych warunkach hydrometeorologicznych na Morzu Bałtyckim

Rezultatu

 • skrócenie czasu dotarcia do najdalszego miejsca w Polskiej Strefie Odpowiedzialności za Poszukiwanie i Ratownictwo z 9 do 4 godzin,
 • skrócenie czasu do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej w najdalszym miejscu Polskiej Strefy Odpowiedzialności za Poszukiwanie i Ratownictwo z 9 do 4 godzin,
 • wydłużenie czasu przebywania w akcji poszukiwawczej i ratowniczej do 5 dni,
 • zwiększenie szybkości statku z 9 węzłów do 24 węzłów,
 • powiększenie ilości podejmowanych jednorazowo rozbitków z 50 do 150 osób.

 

W dniu 18 czerwca 2010 roku została podpisana umowa z Gdańską Stocznią „Remontowa” S.A. na budowę i dostawę statku ratowniczego I kat. typu SAR-3000/III dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

W dniu 30 września 2011 roku - wodowanie statku. Statek otrzymał nazwę "SZTORM", a matką chrzestną jest Pani Anna Siejda (Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych).

W dniu 30 marca 2012 roku przekazano statek ratowniczy SAR-3000/III - m/s "SZTORM" Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

Dnia 02 maja 2012 roku statek ratowniczy m/s "SZTORM" wszedł w pogotowie ratownicze MSPiR. Miejsce bazowania statku - Hel.

 • Podpisanie umowy o dofinansowaniu - 17 listopada 2009 roku.
 • Rozpoczęcie budowy statku - 18 czerwca 2010 roku.
 • Wodowanie statku i nadanie imienia - 30 września 2011 roku.
 • Zakończenie inwestycji oraz przekazanie statku Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa - 18 marca 2012 roku.
 • Okres realizacji projektu (inwestycji) - 21 miesięcy.
 • Dnia 30 marca 2012 roku przekazano statek ratowniczy SAR-3000/III - m/s "SZTORM" Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.
 • W dniu 25 kwietnia 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie Projektu na które zostali zaproszeni przedstawiciele Stoczni Remontowej, Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych i przedstawiciele innych przedsiębiorstw gospodarki morskiej.
 • Dnia 02 maja 2012 roku statek ratowniczy SAR-3000/III - m/s "SZTORM" wszedł w pogotowie ratownicze. Miejsce bazowania statku - Hel.

Powrót do listy