Akcje ratownicze i wyjaśniające

Akcje Ratownicze i wyjaśniające

2018-08-11

W dniu 11 sierpnia 2018 roku o godzinie 1952 do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni wpłynęło zgłoszenie od Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o mężczyźnie, który spadł ze skutera wodnego w okolicy miejscowości Osłonino i zniknął pod wodą. Osoba ta nie miała na sobie kamizelki ratunkowej. W rejon zdarzenia zadysponowano ratowników morskich z Brzegowej Stacji Ratowniczej we Władysławowie. Dodatkowo w poszukiwaniach pomagały jednostki Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Przeszukiwanie wyznaczonego akwenu trwało do późnych godzin nocnych i zakończyło się wynikiem negatywnym. Po powrocie do miejsca bazowania odnowiono gotowość dla Brzegowej Stacji Ratowniczej we Władysławowie.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje Ratownicze i wyjaśniające

2018-08-11

W dniu 11 sierpnia 2018 roku o godzinie 1705 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni zadysponowało łódź ratowniczą R-30 stacjonującą w Tolkmicku do jachtu motorowego znajdującego się w rejonie stawy Elbląg. Jednostka ta nabierała wody, a na jej pokładzie znajdowało się 5 osób. Kiedy ratownicy morscy dopłynęli do jachtu okazało się również, że ma on uszkodzony silnik. Podjęto decyzje o holowaniu ratowniczym zagrożonej jednostki do portu w Tolkmicku. Po dotarciu do Tolkmicka zakończono działania i odnowiono gotowość dla łodzi ratowniczej R-30.

 

Fot. Piotr Krzemiński

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Akcje Ratownicze i wyjaśniające

2018-08-10

W dniu 10 sierpnia 2018 roku o godzinie 1647 do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni wpłynęło zgłoszenie z Gdyńskiego Urzędu Morskiego o rozlewie substancji ropopochodnej w rejonach Bulwaru Nadmorskiego oraz plaży miejskiej w Gdyni. Do oceny sytuacji i późniejszej likwidacji zagrożenia zadysponowano łódź ratowniczą R-11 bazującą na statku M/s ,,Kapitan Poinc”. Po analizie rozmiaru skażenia i możliwości jego likwidacji, przedstawiciel Urzędu Morskiego podjął decyzję o użyciu dyspergentu do usunięcia rozlewu ropopochodnego. Załogi łodzi ratowniczych R-11 ze statku M/s "Kapitan Poinc" i Florek I ze Straży Pożarnej w Gdyni rozpoczęły rozprowadzanie substancji neutralizującej, zaś pozostałe jednostki (Kontroler 9 z Urzędu Morskiego w Gdyni, łódź policyjna i Florek III ze Straży Pożarnej w Gdyni) rozbijały cząsteczki substancji mechanicznie. Po zakończeniu tych działań ratownicy morscy będący na łodzi ratowniczej R-11 kierowali pracami przy prawidłowym rozstawieniu zapory zabezpieczającej zlokalizowane źródło wycieku. O godzinie 2045 zawieszono działania, aż do ich wznowienia. Następnego dnia o godz. 0856 wznowiono akcję zwalczania rozlewu, gdyż stwierdzono kolejne plamy substancji ropopochodnej unoszące się na powierzchni wód Zatoki Gdańskiej, które niebezpiecznie przemieszczały się w kierunku plaży miejskiej w Gdyni. Załoga łodzi ratowniczej R-11 dostarczyła i rozsypała wewnątrz zapory środek absorbujący, a następnie wspólnie ze strażakami z jednostki Florek I likwidowała plamy zanieczyszczeń wzdłuż plaży miejskiej. Po stwierdzeniu , że zdecydowana większość rozlewu została zlikwidowana w godzinach południowych zadecydowano o zawieszeniu działań. Kolejne patrole tego i następnego dnia potwierdziły całkowitą likwidację zanieczyszczenia. Akcję definitywnie zakończono o godzinie 0900 dnia 12 sierpnia 2018 roku. Po zakończonych trzy dniowych działaniach odnowiono gotowość dla łodzi ratowniczej R-11.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje Ratownicze i wyjaśniające

2018-08-08

W dniu 08 sierpnia 2018 roku o godzinie 20:25 inspektorzy Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni otrzymali zgłoszenie od Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o trzech osobach tonących w rejonie Cypla Helskiego. Niezwłocznie zadysponowana została łódź ratownicza R-3, która jest jednostką statku ratowniczego M/s "Sztorm" stacjonującego w Helu. Po dopłynięciu na miejsce zdarzenia okazało się, że zaginiona jest tylko jedna osoba, natychmiastowo rozpoczęto poszukiwania kobiety. W trakcie przeszukiwania rejonu przez łódź ratowniczą R-3 do akcji dołączyły jednostki Straży Granicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, prywatna łódź Formoza oraz statek ratowniczy M/s "Sztorm". Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych i zakończyły się wynikiem negatywnym. Po zakończonych działaniach odtworzono gotowość dla statku ratowniczego M/s "Sztorm" oraz łodzi ratowniczej R-3.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje Ratownicze i wyjaśniające

2018-08-07

W dniu 07 sierpnia 2018 roku o godzinie 13:09 inspektor Morskiego Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego w Świnoujściu polecił ratownikom morskim z Brzegowej Stacji Ratowniczej w Dziwnowie wypłynąć do dryfującego materaca w okolicy miejscowości Międzywodzie. Dopływając na miejsce zdarzenia załoga łodzi ratowniczej R-19 odnalazła dryfujący materac i podjęła go na pokład, dodatkowo przeszukano rejon zdarzenia. Nie odnaleziono nikogo potrzebującego pomocy. Po zakończonych działaniach odtworzono gotowość dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Dziwnowie. 

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR